Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 02 juli 2010

 Het plan voor de Churchill Avenue is niet te duur

Door Churchill Avenue team

Het team achter de Churchill Avenue heeft met verbazing kennis genomen van de uitspraken van de Noordwijkse wethouder Leendert de Lange als woordvoerder van Holland Rijnland over de Rijnlandroute. Ze zijn totaal niet te rijmen met het officiële onderzoek dat momenteel door de provincie wordt uitgevoerd, volgens Willem van der Pol, teamleider van de Churchill Avenue. Door de provincie is de afgelopen drie maanden intensief gewerkt aan een zorgvuldige doorrekening van de Churchill Avenue variant. Dit samen met de gemeente Leiden, teamleden van de Churchill Avenue en een wijkbewoner van Leiden Zuid-West.

Uit de berekeningen van het eerste fase onderzoek, die de provincie binnenkort zal publiceren, blijkt dat de Churchill Avenue de beste verkeersprestatie oplevert en een grotere milieuwinst geeft. Aan de kostenraming wordt momenteel nog gewerkt, maar volgens onze cijfers is er geen groot verschil tussen Zoeken naar Balans (een N11-west variant, red.) en de Churchill Avenue, deze zijn in kosten vergelijkbaar.

De uitspraak van wethouder de Lange, dat de Churchill Avenue variant veel te duur is, wordt door het team naast zich neergelegd. De uitspraak dat je een dergelijke weg niet in je stad wil hebben, vinden wij een belediging voor alle inwoners van Leiden en Voorschoten die langs het geprojecteerde en bestaande tracé wonen. Die mogen blijkbaar overlast krijgen of behouden waar niets aan gedaan wordt.

Bij realisatie van de Churchill Avenue kunnen bewoners langs de N206 door Leiden hun ramen weer opendoen. Oftewel: het aanpakken van de overlast op de huidige plaats; en niet een tweede probleem aan de rand van de stad toevoegen. Het doel van het initiatief is een tracévoorstel waarbij het verkeer op de Churchilllaan en Dr. Lelylaan bovengronds daadwerkelijk verminderd en voor het grootste deel ondergronds wordt afgewikkeld.

Vanuit het bestuurlijk overleg tussen Holland Rijnland, de minister van Verkeer en Waterstaat en gedeputeerde van Dijk, komen nu plotsklaps kaalgehaalde varianten van het N11-west tracé naar voren die niet aan de criteria van zorgvuldige inpassing voldoen. Uit bezuinigingsoverwegingen probeert men deze variant te faseren, terwijl deze optie zich daar minder goed voor leent. Dat komt omdat ze de verbinding A4-A44 in de eerste fase willen aanbouwen. Ook reacties uit de Tweede Kamer van 23 juni 2010 bevestigen dat men hier problemen in ziet.

De Churchill Avenue is ons inziens beter te faseren dan de N11-west, waarbij we in de eerste fase al 80 procent van ons voorstel kunnen realiseren. Heel wat anders dan een kaalgehaalde N11-West met maar twee keer een rijstrook, grotendeels op maaiveld en in een open tunnelbak.

De Churchill Avenue wordt daarbij in eerste fase zo aangelegd dat voltooiing in een tweede fase onontkoombaar wordt. Daarmee wordt uiteindelijk een variant verkregen die het beste presteert en de meeste potentie heeft voor een grote milieuverbetering voor de stad Leiden. Onze ervaring leert dat degenen die zich in onze plannen verdiepen hier een voorstander van worden.

Het lijkt erop dat het steeds minder goed lukt om voor de N11-West een acceptabele inpassing te vinden die betaalbaar is. Noch tijdelijk, noch als de definitieve variant, waarbij nog steeds een open bak in Voorschoten aanwezig is. Doordat het N11-west tracé langer is, nieuwe knooppunten en aanpassingen bij de A4 en A44 nodig heeft, meer woningen aangekocht en gesloopt moeten worden, zijn de startkosten voor dat tracé hoog, volgens Joost Klimbie, één van de bedenkers van het plan. Het is daardoor lastig om een goede inpassing bij de Stevenshof en Voorschoten betaalbaar te maken. Het Churchill Avenue tracé heeft deze nadelen niet. Wij investeren dat geld direct in de leefbaarheid langs het N206 tracé in de vorm van een tunnel.

Men kan zich afvragen vanuit welk mandaat het bestuursorgaan Holland Rijnland uitspraken doet. Een aantal colleges en raden uit de regio hebben het standpunt ingenomen dat er een eindoplossing moet komen die goed ingepast is en dus acceptabel voor omwonenden. De nu naar voren gebrachte variant voldoet daar niet aan. Het Churchill Avenue team is benieuwd wat de diverse colleges in Holland Rijnland daar van vinden. Het team geeft aan dat de bestuurders van Holland Rijnland nog steeds geen kennis hebben genomen van het complete Churchill Avenue voorstel. Er is door de bestuurders daar tot nu toe niet om gevraagd, ze hebben nog geen contact met ons opgenomen. We zijn graag bereid om onze plannen toe te lichten.

Churchill Avenue team,

Leiden