Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 01 juli 2010

'Het wordt nu echt heel spannend'

Voorschoten praat over strijd tegen RijnlandRoute

Door Jeroen Bordewijk

Voorschoten - In sporthal De Vliethorst waren zo'n honderd Voorschotenaren het gisteravond roerend eens met wethouder Freddy Blommers en burgemeester Jeroen Staatsen, om niet mee te werken aan een nieuwe weg door Voorschoten in een 'kale tunnelbak'.

In plaats van zo'n sobere versie van de Rijnlandroute - een nieuwe oost-westverbinding tussen de A4 en A44 - wil Voorschoten het regionale verkeersinfarct oplossen door voor 240 miljoen stapsgewijs en duurzaam knelpunten aan te pakken, zoals de Lammebrug en het Lammenschansplein.

Sinds deze week kunnen Voorschotenaren op internet een petitie tekenen tegen de aanleg van een versoberde Rijnlandroute: een weg door onder meer het monumentale landgoed Berbice die wel in een tunnelbak loopt, maar zonder overkapping. Voorschoten is bang dat de provincie Zuid-Holland met zo'n uitgeklede variant geld wil besparen, maar waarschuwt voor de 'buitenproportionele schade die de weg toebrengt aan de kwaliteit van het leef- en woonklimaat'.

Ook gisteravond kon de petitie worden ondertekend. Verder was er gelegenheid tot discussie, hoewel politiek en burgerij het nagenoeg eens zijn. "Het wordt nu echt heelspannend", zei Staatsen, als een generaal die zijn troepen voorbereidt op de strijd. Blommers noemde een onoverdekte weg door het dorp 'op geen enkele manier bespreekbaar'. Hij kreeg bijval van het Leidse PvdA-raadslid Gerda van den Berg.

Helma Nepperus (VVD), vroger raadslid in VOorschoten en nu Tweede Kamerlid, kwam uitleg geven over een motie waarin ze de regering verzoekt met de Leidse regio te overleggen over een meer duurzame variant. "De tunnel moet een stuk langer en ook bij de Leidse Stevenshof willen we een andere oplossing."

De enige die de provinciale plannen verdedigde, was CDA-statenlid Koos Verbeek. Hij wees op de vele files en het gebrek aan geld, maar erg veel hielp dat niet. Sommige Voorschotenaren beschuldigden de provincie zelfs van 'tunnelvisie'. De weg moet er hoe dan ook komen en vooral gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) heeft de afgelopen jaren onvoldoende oog gehad voor alternatieven. Voor hem is de weg een prestigekwestie geworden, vond menigeen.

Morgen beslissen provinciale staten over de financiering van de RijnlandRoute. Op internet roept Voorschoten inwoners op daar bij te zijn om te protesteren. Blommers verwacht voor 1 december een definitief besluit.