Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 01 juli 2010

Het is nu of nooit met Rijnlandroute

voorschoten - De Churchill Avenue, het ondergrondse alternatief voor de Rijnlandroute door Leiden, kost één miljard euro, zegt gedeputeerde Asje van Dijk van de provincie Zuid-Holland. ,,Dat betekent zo n 400 tot 500 miljoen euro bovenop de becijferde 844 miljoen euro voor het voorkeurstracé waarvan werd uitgegaan. En daarvoor is inmiddels al zo n 300 miljoen te kort. Het is nu iets of niets.

De gedeputeerde heeft daarom vrijdag een extra commissievergadering in de Staten uitgeschreven, met daarbij de vraag of er moet worden doorgegaan met een sobere, tijdelijke oplossing voor de Rijnlandroute (Katwijk via de A44 naar de A4) of dat het hele project moet worden stilgelegd.

De gedeputeerde reageert daarmee ook scherp afwijzend op een alarmbrief van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten waarin wordt gepleit om het alternatief van de Churchill Avenue eerst grondig te onderzoeken voordat wordt gekozen voor het laatste voorstel van de gedeputeerde: in een open bak door Voorschoten en op maaiveldhoogte achter de Leidse wijk Stevenshof langs. ,,Het wordt dan zo aangelegd dat de weg in een later stadium kan worden voltooid, inclusief een overkluizing bij Voorschoten, die al wel wordt voorbereid.

Burgemeester Hoekema van Wassenaar: ,,De Churchill-tunnel lijkt een erg dure oplossing en GS zal met ons standpunt niet blij zijn, maar een oplossing met open einden is ook niet goed. Mogelijk kunnen er extra inkomsten worden gehaald uit bebouwing in dit Leidse gebied. Wij zijn aan ons nageslacht verplicht om nu goed na te denken.

Gedeputeerde Van Dijk vindt het standpunt van Wassenaar niet consequent. ,,Volgens het laatste voorstel komt er een halve aansluiting bij Maaldrift bij de A44 en ontstaat daar ruimte voor een ecoduct, iets wat Wassenaar ook altijd graag heeft gewild. (Hans Verhagen)