Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 25 juni 2010

Spannende eindspurt Rijnlandroute

Nog twee varianten in de race

REGIO - Het wordt een spannend half jaar voor de Rijnlandroute, de geplande weg tussen de Bollenstreek en de A4 aan de zuidkant van Leiden. Voor 1 december moet er een plan liggen, of minister Camiel Eurlings trekt zich terug uit het project, met medeneming van de rijksbijdrage van 422 miljoen euro. Er is bij de provincie en de regiogemeenten te weinig geld en daarom wordt nu onderzocht of de weg eerst versoberd aangelegd kan worden. Dat leidt tot spanning in regio, provincie en Tweede Kamer.

Over de Rijnlandroute wordt al decennia gesproken. Hij moet een oplossing bieden voor vrachtverkeer van en naar de Bollenstreek en het vastlopende regionale autoverkeer. Ook moet de weg het verkeer uit Leiden halen dat van A4 naar A44 probeert te komen of omgekeerd.

Er zijn nog twee varianten in de race. De eerste, de voorkeur van de provincie, loopt met 2x2 rijstroken vanaf de A4 naar Voorschoten, dan ten zuiden van de Leidse wijk Stevenshof en sluit bij Maaldrift aan op de A44.

De tweede variant is afkomstig van bewoners van de Stevenshof en heet de Churchill Avenue. Dit is een grotendeels ondergrondse verbinding die de route van de Churchilllaan in Leiden volgt. Die is voor het verkeer dat niet in Leiden hoeft te zijn. Er bovenop ligt een weg voor plaatselijk verkeer en kan gebouwd worden om de kosten te drukken. De N206 richting Katwijk wordt in beide varianten verbreed naar 2x2 rijstroken.

Wegens geldgebrek - provincie en regio krijgen hun helft van de benodigde 844 miljoen niet bij elkaar - wordt nu een uitgeklede versie van de eerste variant onderzocht. Deze heeft 2x1 rijstrook, gaat op maaiveld langs de Stevenshof en ligt in Voorschoten niet in een tunnel maar in een open bak. De aansluiting met de A4 wordt vervangen door een verbinding met de Europaweg. Later wordt de weg alsnog verbreed, verdiept en goed op de A4 aangesloten.

Eigenlijk ziet niemand wat in deze versobering. De regio niet, de provincie niet, de Tweede Kamer niet. Dat de Tweede Kamer de versobering deze week in grote meerderheid een belachelijk plan noemde, betekent echter niet dat het niet toch op die manier wordt uitgevoerd. Het alternatief zou kunnen zijn, dat de weg er helemaal niet komt en dat is voor sommige partijen een nog veel groter schrikbeeld. Hoe het zal uitpakken, is moeilijk te voorspellen. Het hangt helemaal af van de resultaten van het onderzoek naar de uitgeklede variant en of er voldoende garanties zijn dat de Rijnlandroute later alsnog goed wordt aangelegd.

Een probleem in de regio is, dat het onderzoek de Churchill Avenue feitelijk buitenspel zet. Als er ten zuiden van de Stevenshof een versoberde weg ligt, wordt het tracé later niet verplaatst naar de Churchilllaan. Daarom is het Leidse 'Team Churchill Avenue' onmiddellijk aan de slag gegaan ook een sobere en later te completeren versie van dat plan te maken. Het team verwacht dat over drie weken klaar te hebben en hoopt dat rijk en provincie bereid zijn de Churchill Avenue bij hun onderzoek te betrekken.