Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 24 juni 2010

Asje van Dijk weet het niet meer

REGIO - Persbericht SP: Gedeputeerde Van Dijk “Het geld is op en ik weet het niet meer”. Waar de SP-fractie in Zuid-Holland meerdere malen voor heeft gewaarschuwd gebeurt nu toch. Gedeputeerde van Dijk (CDA) gaf aan de leden van de statencommissie MKE toe dat er geen extra geld meer viel te verwachten van de minister voor de Rijnlandroute en de Rijngouwelijn. De projecten verkeren in grote financiële moeilijkheden.

Gedeputeerde van Dijk wil nu nogmaals geld vragen aan de regiogemeenten om het project te kunnen financieren. SP-Statenlid Erik Maassen: “De kans dat er in deze tijd van bezuinigingen geld van de gemeenten komt acht ik nihil. Het is hoog tijd om de stekker uit dit project te trekken. Nu doorgaan levert een weg op waar niemand iets aan heeft, en waar veel mensen last van krijgen. Een weg die op maaiveldhoogte langs de Stevenshof gaat en in een open bak door Voorschoten, is onacceptabel.” Ook de plannen voor de RijnGouwLijn verkeren in financiële problemen. Naast teruglopende reizigersaantallen, het uitblijven van een exploitant voor de RGL en toenemende kosten is nu ook in dit project financieel gezien het plafond bereikt. De gedeputeerde zat tijdens de bespreking letterlijk met de handen in het haar. Hij gaf aan het niet meer te weten. “Het geld is op, zegt u het maar.” Het voorstel om 41 miljoen vanuit andere OV geleden door te sluizen naar weer een tekort van de RGL werd uitgesteld. SP-Statenlid Harre van der Nat “ Het is nu niet alleen tijd om in de remmen te knijpen maar ook om toe te geven dat het een onhaalbaar project is. Stop met dit kostenverslindende project en ga aan de slag met een echte oplossing voor het vervoersprobleem in de regio Leiden: Verdubbeling van het bestaande spoor tussen Leiden en Utrecht en versnelde buslijnen richting de Bollenstreek.