Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 23 juni 2010

Kamer ziet niets in 'kale' Rijnlandroute

Door Binnert Glastra

DEN HAAG - De Tweede Kamer ziet helemaal niets in de uitgeklede versie van de Rijnlandroute bij Voorschoten en Leiden, zoals gedeputeerde Van Dijk (CDA) en Eurlings (CDA) die onlangs met elkaar afspraken. Dat bleek gisteravond tijdens een vergadering van de Kamercommissie verkeer en waterstaat.

Vanwege geldgebrek kwamen Van Dijk en Eurlings overeen het deel van de weg bij Leiden en Voorschoten in eerste instantie geen vier, maar twee rijstroken te geven.

Ook schoven zij de plannen om de weg te verdiepen voorlopig op de lange baan. "Echt een belachelijk voorstel", zei VVD-kamerlid Nepperus. "De weg moet 2 x 2 rijstroken krijgen en goed worden ingepast." Als er mogelijkheid om geld te vinden, opperde zij de RijnGouweLijn-West. "Daar horen we steeds meer discussie over. Kunnen we het geld daarvoor biet bij de Rijnlandroute voegen?"

Andere fracties uitten zich in soortgelijke bewoordingen. Zo noemden PvdA-kamerlid Dijksma en SP-er Jansen de kale variant 'onacceptabel'. GroenLinks-kamerlid Van Gent sprak van 'onverteerbaar' en Dijkgraaf van de SGP van 'het meest slechte scenario'. CDA'er Rouwe wees op een recente Kamermotie die de minister oproept de weg en de RijnGouweLijn in een keer aan te leggen. In een keer maar versmald, was echter niet wat hij daarbij voor ogen had. Hij vroeg de minister extra geld te zoeken.

"Je komt gewoon in een onvolkomen wereld waarin niet alles direct kan", gaf minister Eurlings te antwoord. Hij benadrukte dat hij al 422 miljoen euro uittrekt voor het project. Meer geld zou betekenen dat het Rijk, anders dan gebruikelijk, meer dan de helft bijdraagt aan een project.