Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 22 juni 2010

'Rijnlandroute moet je niet in stad willen'

Regio Holland Rijnland houdt hoop op extra geld voor nieuwe weg

Door Binnert Glastra

REGIO - Goed, de 357 miljoen euro die minister Eurlings ervoor overheeft is lang niet genoeg om de Rijnlandroute direct goed aan te leggen, maar het zou stom zijn het geld niet aan te nemen. Dat stelt de Noordwijkse wethouder Leendert de Lange, sinds kort woordvoerder verkeer voor het gemeentelijk samenwerkingsverband Holland Rijnland. ,,Het is een basis waarmee we kunnen starten. Nu moet de regio, schouder aan schouder met de provincie, bij het rijk duidelijk maken dat er meer nodig is.''

Er is geld voor een sterk versoberde weg met één rijstrook per richting; waarom zou je dat willen?

,,Het is een absolute basisvariant. Natuurlijk hadden we graag meer gekregen, maar de vraag is wat we kunnen met wat er is. Het rijk zegt dat er voor 1 december een haalbaar plan moet liggen, anders gaat de minister het geld mogelijk 'herprioriteren'. Dat is net Haags voor: dan ben je je geld kwijt.''

De minister is niet over te halen het even opzij te zetten en te sparen tot er genoeg is om de weg in één keer goed aan te leggen?

,,Zo werkt de systematiek bij deze rijksgelden gewoonweg niet. Vanavond ligt in de Tweede Kamer een pakket van 45 pagina's, met alle wensen van alle regio's in Nederland. Wij vormen in dat pakket een half A4'tje. Als wij nu niet instemmen, gaat het geld naar een ander. Het moet dit jaar.''

Dat klinkt een beetje als een soort van chantage.

,,Het is hoe het werkt en daarmee hebben we het te doen. Ik zie het als de vraag of een glas half vol of half leeg is. We weten nu dat we in elk geval het glas hebben, en zonder loopt de vloeistof weg. Nu moeten we het glas eensgezind zien te vullen - echt met één mond spreken in Den Haag. Alleen dan werkt een lobby. Op een gegeven moment moet je ook besluiten nemen en iets gaan doen. Bovendien moeten we ook niet vergeten dat het een financieel mindere tijd is. Er is gewoon minder geld de komende jaren.''

Had de minister ook niet even kunnen wachten tot het variantenonderzoek - de wettelijke MER-procedure - eind dit jaar klaar is? Nu is de Churchill Avenue-variant door Leiden, bij voorbaat al geschrapt.

,,Dat is een veel duurderde variant. Met het geld dat er nu is, bestaat wel de mogelijkheid om alleen de knooppunten ten oosten en westen van Leiden aan te pakken. Dat houdt de mogelijkheid voor de Churchill Avenue open. Maar dan creëer je wel een enorm verkeersinfarct in Leiden omdat je daar dan geen aanpassingen doet. Zo'n regionaal, nee landelijk belangrijke verbinding moet je niet in de stad willen. Bovendien heeft Holland Rijnland eerder al laten weten dat het de voorkeursvariant niet is.''

De regiogemeenten moeten ook nog 37,5 miljoen euro extra ophoesten voor de uitgeklede weg.

,,Ja, en we moeten afwachten of ze dat zullen doen. We hebben dat bedrag tenslotte al één keer opzij gezet, maar wel vanuit de gedachte dat er een variant komt waar de leefbaarheid niet onder leidt. Maar dat bedrag is een klein deel van het geheel. Al zou het wel een krachtig signaal zijn naar Den Haag als de gemeenten het inderdaad opbrengen.''

Welke garantie is er dat de Rijnlandroute bij de Stevenshof ooit 2x2 rijbanen krijgt en wordt verdiept?

,,De garantie dat we ons inzetten voor realisatie.''

Dat is niet zo'n sterke garantie...

,,Nee, maar kijk ook naar wat er gebeurt als hij er helemaal niet komt. Dan wordt Valkenburg niet bebouwd, wordt de druk op de Bollenstreek groter om daar te bouwen, krijgen het Bio Science Park, Estec, Greenport en Flora Holland geen impuls en loopt het toch al overbezette wegennet in de regio nog verder vast. Dat vind ik voldoende om alvast te beginnen. Maar wat mij betreft is de rest van het geld er over enkele jaren.''

Is deze versoberde versie afdoende voor de ontsluiting van de nieuwbouw in Valkenburg én het oplossen van de bestaande problemen?

,,Oh nee, nee. Ik ga ervan uit dat de verkeersdruk nog verder toeneemt. Het is ook niet voor niets dat de bouwwerken voor de weg ook nu al berekend zijn op 2x2 rijstroken.''

Nederland is vergeven van nooit afgemaakte projecten; voetbalclub Docos is zelfs in een oud Rijnlandrouteviaduct gevestigd...

,,Dat klopt, maar het land is ook vergeven van op kaarten ingetekende wegen die helemaal nooit zijn aangelegd. Ik denk dat we op dat gebied inmiddels wel wat geleerd hebben.''