Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 22 juni 2010

Informatieavond Rijnlandroute

De gemeente Voorschoten houdt volgende week woensdag (red: 30 juni 2010) een informatieavond over de Rijnlandroute. Zij wil dan nader ingaan op de stand van zaken over deze route, die de A4 met de A44 moet gaan verbinden. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het voorstel van het rijk en de provincie te willen onderzoeken of de Rijnlandroute als enkelbaansweg kan worden aangelegd in een open bak door Voorschoten en op maaiveld langs Stevenshof.

Het college van B&W is verbijsterd over dit voorstel van het rijk en de provincie, dat naar zijn mening buitenproportionele schade toebrengt aan de kwaliteit van het leef- en woonklimaat.

De avond heeft plaats in sporthal De Vliethorst, Burgemeester van der. Haarplein 9, aanvang 20.00 uur.