Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 17 juni 2010

Rijk: plan in 2010 of geld kwijt

leiden - Als er geen haalbaar plan voor 1 december is voor de Rijnlandroute, trekt het rijk mogelijk zijn toezegging in er de helft aan mee te betalen. Een plan bovendien, waarmee de regiogemeenten het eens zijn. Dat heeft verkeersminister Camiel Eurlings afgesproken met gedeputeerde Asje van Dijk. Dat blijkt uit een brief van Eurlings aan de Tweede Kamer.

Van Dijk en Eurlings willen de Rijnlandroute, zoals vorige week al uitlekte, versoberen omdat er niet genoeg geld is. Totaal is nu 567 miljoen euro beschikbaar; de provinciale voorkeursvariant kost 844 miljoen. Zij komen daarom terug op hun besluit van begin dit jaar om geen varianten te onderzoeken die bij Leiden op maaiveld liggen. In Voorschoten wordt de weg wel verdiept aangelegd, maar niet overdekt.

De bedoeling is nu de weg met maar één baan per rijrichting aan te leggen (was 2x2), bij Leiden niet te verdiepen (de Tjalmaweg richting Katwijk wordt wel verbreed) en tussen Voorschoterweg en Europaweg een verbindingsweg door de Oostvlietpolder aan te leggen. Als er later meer geld beschikbaar komt, zou de weg alsnog verbreed kunnen worden. Volgens Van Dijk is wachten tot er meer geld is geen optie. Dan loopt het verkeer volgens hem nog verder vast.

De gedeputeerde moet nu de boer op met het versoberde plan. Hij heeft namelijk ook met Eurlings afgesproken dat de provincie ervoor zorgt, dat de regiogemeenten het met dit nieuwe plan eens zijn. Een lastige taak, aangezien zij het al niet eens waren met het oorspronkelijke plan voor het tracé ten zuiden van de Stevenshof. Voorschoten en Wassenaar willen de hele weg niet op (of onder) haar grondgebied, terwijl politiek Leiden inmiddels voorstander is van een door burgers ontworpen variant op en onder de Churchilllaan. Desondanks houdt de Leidse verkeerswethouder Robert Strijk (D66) een slag om de arm. ,,Dat er na al die jaren nu eindelijk geld is, is geweldig. Toch is er voor mij wel een aantal zorgpunten. Je legt deze weg voor de komende honderd jaar aan, dan moet je het dus wel goed doen. Ik vind het belangrijk om de leefbaarheid van de Stevenshof-bewoners die straks uitkijken op deze nieuwe weg niet aan te tasten.'' Om aan zijn deel van de 567 miljoen te kunnen voldoen, moet Van Dijk nog 83 miljoen vinden. De bedoeling is, dat hij dat ophoest via een 'innovatieve aanbesteding' voor de bouw. Volgens doorgaans goed ingelichte bronnen wordt daarmee bedoeld dat het bedrijfsleven in de Papenwegse polder mag bouwen.