Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 9 juni 2010

Rijnlandroute uitgekleed - reacties

Sprongen van een kat in het nauw

Regio ziet niets in nieuwe afspraken Rijnlandroute

DOOR BINNERT GLASTRA
LEIDEN - De leidse regio is bepaald niet gelukkig met de nieuwe afspraken die geduputeerde Asje van Dijk en verkeersminister Camiel Eurlings volgens doorgaans welingelichte bronnen met elkaar hebben gemaakt over de Rijnlandroute. De beoogde weg tussen A4 en de Bollenstreek zou nu tweebaans worden in plaats van vierbaans en op maaiveld langs de Leidse wijk Stevenshof voeren.

"Het is volstrekt idioot", zegt Wim ter Keurs van de Stichting Behoud stad, natuur en landschap Rijnland. "Dit zijn sprongen van een kat in het nauw. Van Dijk probeert te ontkomen aan de afspraken om bij een financieel tekort eerst wat algemene verkeersmaatregelen te nemen. De commissie-MER (die milieueffecten van verschillende varianten onderzoekt, red.) moet nog adviseren en er zijn grenzen aan hoever je die kunt bruuskeren. En hoe kan hij denken de regiogemeenten te kunnen aanslaan voor nog een 37,5 miljoen, in een tijd dat ze allemaal voor enorme bezuinigingen staan?".

"Een onbegrijpelijke oplossing", stelt het Wassenaarse VVD-kamerlid Charlie Aptroot. "Dit is dus het aanleggen van een weg waarvan je weet dat het overlast geeft en niets oplost. Dat gaan we dus echt niet doen. Als je hem aanlegt, moet je hem goed aanleggen. Ze moeten juist kijken of ze de tunnel in Voorschoten niet wat kunnen verleggen. En het moet wel een beetje prettig leven blijven in de Stevenshof. Zo'n weg ligt er honderden jaren. Dan gebruiken ze het geld voor de Rijn Gouwe Lijn er maar voor. De Rijnlandroute heeft daar absoluut prioriteit over."

"Dit is tegen elke afspraak in", weet Henk Olsinga van de wijkraad Stevenshof. "En het is in strijd met alles wat het rijk en de provincie zelf het afgelopen jaar geroepen hebben. Het is natuurlijk heel raar om dit te doen terwijl het MER-proces nog loopt. Doen ze dat dan voor niks? Je kunt het de wijk nauwelijks uitleggen dat ze varianten onderzoeken en gelijktijdig ergens anders zeggen 'we hebben dit aan geld, dus doen we het zo'. Dat ondermijnt het vertrouwen in de politiek".

"Dit lijdt denk ik niet tot een sneller besluit maar tot hevig verzet", zegt Peter Bootsma, de woordvoerder verkeer voor Leidens grootste partij D66. "Ik vind dat er nu eerst, snel, een vergelijking moet komen van het voorkeurstrace van de provincie en de Churchill Avenue (een variant door Leiden, red.). De verschillen tussen de varianten moeten eerst inzichtleijk zijn. Je kunt een weg maar een keer aanlegen. Nu doorstromen op een trace zoals de gedeputeerde doet, lijkt me niet heel erg productief."