Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

28 april 2010 - Nieuws.nl

Onderzoek naar leegstaand kantoren

(Novum) - Minister van Ruimtelijke Ordening Tineke Huizinga wil de 'schrikbarend grote leegstand' van kantoren aanpakken. Om een oplossing voor dit probleem te vinden, heeft de ChristenUnie-bewindsvrouw het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gevraagd een flitsonderzoek te doen naar het functioneren van de kantorenmarkt.

Momenteel staat 6,7 miljoen vierkante meter aan kantoor leeg. Dat komt overeen met de omvang van de Amsterdamse binnenstad. Toch wordt er stug doorgebouwd: bij ongewijzigd beleid zal het aanbod van kantoorruimte de komende jaren met ruim vijftien procent groeien. De structurele leegstand van onverhuurbare kantoren die langer dan drie jaar leeg staan zal naar verwachting toenemen van 28 naar 44 procent.

Huizinga wil daarom weten hoe de markt voor kantoren functioneert en wat de achterliggende oorzaken van leegstand zijn. "Het is toch te gek voor woorden dat we onbekommerd blijven bouwen als er nog kantoorruimte met een oppervlakte van 960 voetbalvelden leeg staat", meent de minister. "Dat is onverantwoorde verspilling van de schaarse ruimte in ons land."
De resultaten van het onderzoek worden eind mei verwacht.