Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Van :

Provincie koopt grond op tracé Rijnlandroute

De provincie is begonnen grond te kopen op het voorkeurstracé van de Rijnlandroute. SP-statenlid Erik Maassen vindt dit voorbarig: “Er is nog helemaal niet besloten dat de Rijnlandroute dwars door Voorschoten wordt aangelegd. De provincie laat duidelijk merken dat het alternatief niet serieus wordt genomen.”

Door de aankoop van het pand op Leidseweg 241 in Voorschoten laat de provincie duidelijk merken slechts één variant van de Rijnlandroute serieus te nemen: Dwars door Voorschoten en langs de Stevenshof. Volgens Maassen krijgt het alternatief te weinig aandacht: “Een tunnel onder de Churchilllaan lost de problemen met het verkeer in Leiden veel beter op, en zorgt voor veel minder overlast. Officieel wordt dit alternatief onderzocht in de milieueffectrapportage (MER), maar nu blijkt weer dat de provincie zijn keuze al lang heeft gemaakt.” Maassen gaat vragen stellen aan het provinciebestuur over de zaak.