Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Vooral Katwijk hoopt op aanleg in één keer

Op zoek naar geld en alternatief voor Rijnlandroute

ROB ONDERWATER
Het worden spannende weken voor de Rijnlandroute, de weg die Katwijk - via Leiden - met de A4 bij Zoeterwoude moet verbinden. Er vallen besluiten over geld en met 'het definitieve meedoen' van een alternatief tracé - Churchill Avenue - naast het voorstel van de provincie, de N11-West variant. De Tweede Kamer besluit op 17 juni of er extra financiën naast de reeds toegezegde 422 miljoen beschikbaar komen.

Gebeurt dat niet, dan is een gefaseerde aanleg onvermijdbaar. En dat is iets wat de gemeente Katwijk niet wil. Om het drukke verkeer te ontsluiten wil Katwijk dat de weg er in één keer komt. Maar aan fasering valt niet te ontkomen als er niet genoeg geld op tafel komt. Aan de 'constructie' van de weg wordt immers niet getornd. Er ontbreekt nog 250 miljoen euro om de weg te kunnen aanleggen.

Over het tracé zijn de 'geleerden' het nog niet eens. Negen varianten zijn na lange discussies en studies teruggebracht tot twee. Het was eigenlijk de bedoeling om met één tracé, de door Voorschoten verfoeide Nl1-west variant, verder te gaan, maar provinciale staten besloten om het burgerinitiatief van Wim van der Pol bij de besluitvorming mee te nemen.

Projectleider Ed Klein heeft bewondering voor de creatieve geest van Van der Pol. Bovendien is het een voorbeeld van burgerinitiatief dat leidt tot resultaten. Een ander initiatief, de zogeheten spoorvariant, is vanwege de hoge kosten (een miljard) gesneuveld. Churchill Avenue is in feite een tunnel onder de bestaande Churchilllaan in Leiden. De tunnel verbindt de Lelylaan en de A44. De constructie verbetert de leefbaarheid op de begane grond rond de Churchillaan, volgens Klein. In plaats van een drukke ontsluitingsweg (N206) komt er een weg waar alleen bestemmingsverkeer overheen rijdt. Daar kan niemand tegen zijn.

De bewoners van rond de zestig huizen in Voorschoten van Noord-Hofland zouden blij zijn met de Churchill Avenue, want dan hoeft hun huis niet te worden afgebroken. Verder haalt de wijk Stevenshof opgelucht adem want de weg hoeft dan niet door het poldergebied. Een dure verdubbeling van de A44 tussen het Transferium en de afslag bij Maaldrift is dan niet nodig en de aanleg van een kostenvergende tunnel kan ook worden geschrapt.

Maar over de Churchill Avenue zijn nog vraagtekens. Er is nog geen antwoord over de luchtvervuiling bij de tunnelmond. Verder is er onduidelijkheid over een afslag in de tunnelbuis. Klein is een voorstander van een afslag, want dan wordt het verkeer in het centrum van Leiden ontsloten. Zou een 'plus' zijn. Maar de regelgeving is streng voor een afslag in een tunnel. Dat zorgt voor 'onrustig verkeer' en het gevaar voor ongelukken moet in een tunnel zoveel mogelijk worden vermeden. Een afslag brengt ook het gevaar van filevorming met zich mee. De regels voor een tunnel zijn dermate aangescherpt, dat de Sijtwendetunnel in Leidschendam niet meer onder de destijds geldende voorwaarden aangelegd zou kunnen worden.

Eind mei moet de Churchill Avenue een totaalontwerp zijn waarin duidelijkheid moet zijn over kosten en veiligheid. Wim van der Pol werkt daarbij nauw samen met bureau Royal Haskoning. De politiek is razend benieuwd of de variant haalbaar is. De PvdA heeft zelfs een massaal gesteunde motie ingediend waarin staat dat Churchill Avenue niet zomaar 'afgeserveerd' mag worden als blijkt dat het niet voldoet aan de Europese wetgeving. Dan zal naar alternatieven gezocht moeten worden.

Ondertussen probeert de provincie geldbronnen aan te boren voor de aanleg van de weg. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Holland Rijnland draagt bij, maar dat is bij lange na niet genoeg. Een speciale commissie onderzoekt of de Rijnlandroute in aanmerking komt voor Europese subsidies.

Planning
De Tweede Kamer beslist op 17 juni over de financiële bijdrage voor de Rijnlandroute. Daarvoor heeft de Kamercommissie op 24 mei een advies gegeven over de bijdrage. Demissionair minister Camiel Eurlings heeft 422 miljoen euro toegezegd. Het CDA heeft een motie ingediend om meer geld los te krijgen om de aanleg in één keer mogelijk te maken. Er ontbreekt nog 250 miljoen euro.

In december wordt het MER-rapport gepresenteerd. MER staat voor Milieu Effect Rapportage, waarin de gevolgen van de aanleg van de weg beschreven staan. In het derde kwartaal 2011 gaat de provincie een besluit nemen over het tracé. De eerste werkzaamheden zijn gepland in 2013, de oplevering is onder voorbehoud voorzien in 2013

 

Terug naar 

Terug naar