Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Concept collegeakkoord

Bereikbare stad missie voor college

DOOR BINNERT GLASTRA
LEIDEN - De bereikbaarheid van de stad is de komende vier jaar het belangrijkste onderwerp waarmee een nieuw Leids stadsbestuur aan de slag moet. Dat blijkt uit het concept-coalitieakkoord dat D66 als grootste partij maakte en waarover maandagavond een definitief oordeel van de andere negen partijen verwacht wordt.

D66-fractievoorzitter Paul van Meenen stelde het conceptakkoord op aan de hand van voorstellen van de andere partijen afgelopen week. Hij heeft er negen algemeen geformuleerde punten ingezet. Daarmee geeft hij invulling aan zijn wens om het nieuw te vormen college van B en W niet te laten beginnen met een dik pak afspraken, waarvan het de komende vier jaar niet meer mag afwijken. Drie van de negen punten hebben (deels) betrekking op bereikbaarheid.

De gemeente gaat proberen de sneltram Rijn Gouwe Lijn (RGL), waarover al afspraken zijn gemaakt, alsnog buiten de stad te houden en maakt een alternatief plan voor openbaar vervoer in de Leidse regio. Een onafhankelijke adviescommissie moet gaan onderzoeken hoe de juridische en financiŽle consequenties zo beperkt mogelijk kunnen blijven. Het nieuwe college moet met voorstellen komen waarmee Leiden uiterlijk in 2035 'klimaatneutraal' te maken is.

Bij bezuinigingen gaan bij voorkeur hele projecten of beleidsprogramma's op de helling. De 'kaasschaafmethode' waarbij op veel dingen een beetje wordt bezuinigd, wordt geschuwd. De bureaucratie is als eerste aan de beurt. Projecten voor zwakkeren in de samenleving worden ontzien. Verder zou de staat van onderhoud van de stad er niet op achteruit mogen gaan. Maar niets is taboe, want er moeten vele miljoenen bezuinigd worden. De lokale lasten stijgen alleen trendmatig.

De zorgveiling, het systeem waarbij hulpbehoevenden jaarlijks geveild worden onder bedrijven die de gevraagde zorg willen leveren, wordt afgeschaft. Door de verkoop van aandelen Nuon heeft Leiden de komende jaren circa 120 miljoen euro vrij besteedbaar. Dat geld wordt uitgegeven aan bereikbaarheid, onderwijshuisvesting, milieu en de 'sociaal-maatschappelijke infrastructuur' van de stad. Het dienen investeringen te zijn waar de stad lange tijd wat aan heeft.

De Rijnlandroute loopt tussen A4 en A44 bij voorkeur door een tunnel - via welk tracť is nog niet bepaald. De gemeente draagt er zorg voor dat de knelpunten Lammenschansplein, Morsweg en Plesmanlaan worden aangepakt. Het nieuwe stadsbestuur komt zo snel mogelijk na zijn installatie met een besluit om het bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder te wijzigen. Dat stelt de gemeenteraad in staat zich erover uit te spreken of er nu wel of geen bedrijventerrein in de polder zal worden gebouwd. Aan lopende plannen en projecten wordt niet getornd, tenzij ze strijdig zijn met een van de punten hierboven of de gemeenteraad anders beslist.

 

Terug naar 

Terug naar