Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
 

Van :

Churchill avenue is volwaardig tracé voor de Rijnlandroute

De provincie Zuid-Holland heeft woensdag 24 februari 2010 het Churchill Avenue tracé bestempeld als volwaardige oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem van de Leidse regio en de regio Holland Rijnland. Alle partijen waren unaniem van mening dat de provincie een grondige studie moet uitvoeren naar hoe deze (ondiepe) tunnelvariant op de beste manier kan worden aangelegd. Het voorstel hiertoe is afkomstig van een groep experts en burgers uit de Leidse regio die op eigen initiatief deze variant hebben uitgewerkt.

Nieuwe website Churchill Avenue in de lucht
De afgelopen weken heeft het Churchill Avenue team hard gewerkt aan de nieuwe website www.churchillavenue.nl zodat iedereen in de regio Holland Rijnland kan zien hoe die nieuwe RijnlandRoute van Katwijk tot Zoeterwoude eruit komt te zien. Op de website staat uitgelegd hoe de problemen van de regio hier het beste mee worden opgelost. Door het verkeer op de huidige Churchilllaan en Dr. Lelylaan te ondertunnelen, zal de leefbaarheid voor de Leidse wijken Zuid-West en het Morskwartier vergroten. Al het regionale en doorgaande verkeer verdwijnt onder de grond. De rust keert hier terug en de luchtkwaliteit verbetert sterk en dat permanent! Een ander groot voordeel is dat de groene gebieden rond Leiden en Voorschoten onaangetast blijven.

De Churchill Avenue is volgens de initiatiefnemers als enige in staat om de bestuurlijke impasse in de regio over de RijnlandRoute te doorbreken. Zij hebben daarin het volste vertrouwen omdat de Churchill Avenue niet alleen grote voordelen biedt voor Leiden, maar ook voor Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest en Katwijk.

De initiatiefnemers zijn verheugd over de groeiende politieke steun bij de provincie en de Leidse politieke partijen. De Leidse politieke partijen PvdA, ChristenUnie en de Stadspartij gaan daarin voorop, door in hun verkiezingsprogramma’s een duidelijke voorkeur uit te spreken voor de Churchill Avenue. Maar ook andere partijen geven aan de Churchill Avenue als serieuze optie te zien. Veel partijen willen dat de weg niet te ‘horen, zien of ruiken’ moet zijn. Daar is maar één adequate oplossing voor: dat is de Churchill Avenue.

De VVD in Provinciale Staten heeft indertijd de burgers uit Leiden ertoe uitgedaagd met een alternatief te komen. In die missie zijn de Leidenaren meer dan geslaagd, zoals aan het resultaat is te zien. Teamleider Willem van der Pol over het feit dat Churchill Avenue nu zo’n prominente plaats heeft gekregen in het provinciale milieu-effect onderzoek: “Wij waarderen de moed en het inzicht van de lokale en regionale politici dat ze zich nu al uitspreken voor onze variant. Dat een tracé door de stad juist het beste scoort op milieu is op het eerste gezicht niet direct te zien. Met berekeningen en foto-weergaves kunnen we zichtbaar maken dat dit wel het geval is. Wij verwachten dat nadere uitwerking met de provincie laat zien, dat we ook op de andere prestaties beter scoren. We praten dan over verkeersprestaties, snelheid van realisatie en betaalbaarheid. Omdat het ontwerp er van meet af aan op gericht is dat iedereen erop vooruit gaat, verwachten we ook maximaal maatschappelijk draagvlak. Dat zelfs notoire tegenstanders van de Rijnlandroute overwegen voor deze nieuwe infrastructuur te gaan stemmen, toont de kracht van deze oplossing aan.”