Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Uit het
:

Bindend advies Leemhuis in Rijnlandrouteruzie ‘bezopen’

INE VAN DEN BOER
DEN HAAG/VOORSCHOTEN - Het eerder afgevallen spoortunneltracé (tunnel onder de spoorlijn Leiden-Den Haag) wordt misschien toch onderzocht als variant voor de Rijnlandroute. Ook de Churchill Avenue (een vierbaanstunnel met op- en afritten onder de Churchilllaan door Leiden) wordt als aparte variant meegenomen in de Milieu Effect Rapportage (MER). In de commissievergadering van Provinciale Staten deze week bleek een meerderheid van de partijen, tegen de zin van gedeputeerde Asje van Dijk, niet bereid om meer varianten te laten afvallen in de MER. Alleen alle varianten van maaiveldliggingen konden de prullenbak in.

PvdA, D66, GroenLinks en SP geloven niet dat het spoortunneltracé 300 miljoen euro duurder zou zijn, omdat de berekeningen van Arcadis en Haskoning daarover verschillen. “Waarom kiest het college daaruit de duurste variant?”, verwoordde D66 de twijfel. De partijen willen eerst concrete cijfers zien, het liefst van beide ingenieursbureaus.

Twijfel rees er ook, toen bleek dat minister Eurlings de toegezegde 422 miljoen euro uitsluitend geeft voor de variant ‘Zoeken naar Balans’, een N11-west variant met een verdiepte ligging in Voorschoten en de Leidse wijk Stevenshof, twee aansluitingen voor Valkenburg en ondertunnelde aansluiting van de A44 bij Maaldrift.

“De variant ‘Zoeken naar Balans’ kunt u beter ‘Zoeken naar Verwarring’ noemen”, vindt Jan van Leeuwen, inwoner van Voorschoten, die insprak.   “Hij kan wat ons betreft verdwijnen omdat hij, behalve de byepass Oostvlietpolder, gelijk is aan de N11-West, waartoe de minister reeds heeft besloten.” Voorschotenaar Wim ter Keurs gelooft niet dat met de gift van Eurlings de keuze bij voorbaat al vaststaat. “De commissie MER is een kritische club van onafhankelijke onderzoekers. Als die vinden dat de variant ‘Zoeken naar Balans’ MER-technisch niet deugt, krijgt de provincie echt geen cent van Eurlings.”

Ter Keurs noemt het wel ‘bezopen’, dat mevrouw Leemhuis-Stout als arbiter een bindend advies moet uitbrengen in het conflict tussen Voorschoten en Leiden over een aansluiting op de Voorschoterweg. “Het is staatsrechtelijk onmogelijk, dat een college, laat staan een gemeenteraad, daaraan gebonden zou zijn.” Wethouder Tjalma van Voorschoten voelt zich ook niet gebonden. “Wij willen die aansluiting in Voorschoten niet, voor Leiden is het een voorwaarde. Ik hoop, dat mevrouw Leemhuis als objectief luisteraar ons tot voordeel kan strekken.”

Van de uitdaging van het CDA om Voorschoten zelf het geld voor een dak op de tunnelbak bijeen te laten sprokkelen, is Tjalma niet onder de indruk. “Een loos gebaar. Een kleine gemeente als Voorschoten kan geen 75 miljoen euro aan huizenbouw verdienen.”

 

Terug naar