(Pers)Bericht

 

Gemeente Leidschendam-VoorburgGemeente Leidschendam-Voorburg - 22 mei 2012

Geen goed woord voor tracé RijnlandRoute

Leidschendam-Voorburg heeft geen goed woord over voor de tracékeuze van gedeputeerde staten (GS) van Zuid-Holland voor de RijnlandRoute. GS hebben gekozen voor het tracé ‘Zoeken naar Balans’ waarbij de nieuwe oostwestelijke wegverbinding op slechts 80 meter komt te lopen van recreatiegebied Vlietland. Volgens de gemeente zijn GS bij het zoeken naar balans de weg volledig kwijtgeraakt.

Dit tracé is desastreus voor de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in noordoost Vlietland, plannen die na een strijd van ruim 25 jaar nu in uitvoering kunnen. Vlietland is een belangrijke voorziening voor inwoners van de hele regio. De gemeente Leidschendam-Voorburg blijft voorkeur houden voor het alternatief Churchill Avenue, omdat deze variant het meest duurzaam, innovatief en milieuvriendelijk is en de Oostvlietpolder naast Vlietland ontziet. Leidschendam-Voorburg wordt daarin gesteund door de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, en Zoeterwoude.

Inpassing onacceptabel Het tracé Zoeken naar Balans, dat GS nu voorstellen, is voor Leidschendam-Voorburg onacceptabel. De weg krijgt een aansluiting op de A4 met een viaduct over de weg heen en ligt te dicht tegen Vlietland aan. De gemeente heeft altijd aangegeven alleen met de Rijnlandroute te kunnen instemmen als die minimaal 350 meter van Vlietland vandaan ligt. Voor natuur en landschap moet de weg zo diep mogelijk worden ingepast en moet de aansluiting op de A4 richting Leiden en Amsterdam onder de A4 passeren. Een viaduct is een extra grove aantasting van de landschappelijke en recreatieve kwaliteiten van het gebied.

http://www.leidschendamvoorburg.nl/Int/Leidschendam-Voorburg/Homepage-internet-Actueel/Nieuwsberichten/Nieuws-2012/Geen-goed-woord-voor-trac-RijnlandRoute.html