In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 18 oktober 2012

Provincie schat groei autoverkeer te hoog in voor Rijnlandroute bij Leiden

Door -

leiden - De provincie Zuid-Holland overschat in de plannen voor de Rijnlandroute, een nieuwe weg tussen A4 enA44, de groei van het autoverkeer voor de komende jaren. Dat stelt de commissie-MER, die het plan toetste. De commissie denkt bovendien dat de gevolgen voor natuurgebieden te optimistisch zijn ingeschat.

Meerdere actiecomités en tegenstanders van de Rijnlandroute betoogden de afgelopen jaren dat de groei van het autoverkeer die de provincie voorzag, absurd hoog was. De commissie-MER, die milieueffectrapportages controleert, bevestigt nu dat de provincie groeicijfers inderdaad overschat.

Dit heeft gevolgen voor de 'toekomstvastheid' van de twee varianten voor de Rijnlandroute die de provincie onderzocht, stelt de commissie. Het Churchill Avenue gedoopte alternatief - een tunnel onder de Churchilllaan in Leiden - viel onder meer af omdat het de verkeersgroei in 2030 niet meer aan zou kunnen. De PvdA Leiden heeft inmiddels een spoeddebat aangevraagd. De partij wil weten of het Leidse standpunt (het volgen van de provinciale voorkeursvariant door Voorschoten) niet moet worden aangepast.

De Commissie-MER mist verder informatie over milieumaatregelen in zogeheten 'Natura 2000'-gebieden, genoemd naar een Europees netwerk van natuurgebieden. Dat betreft onder meer Meijendel en de Coepelduynen. De commissie denkt dat de conclusies over de gevolgen voor deze gebieden, 'gestoeld zijn op onzekere en optimistische aannames'.

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article18508343.ece/Provincie-schat-groei-autoverkeer-te-hoog-in-voor-Rijnlandroute-bij-Leiden