Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Uit het  - 29 november 2010

Katwijk roept op tot saamhorigheid

katwijk/regio - Net als Leiden gaat Katwijk miljoenen extra betalen aan de Rijnlandroute. Het geld is nodig om het begrotingstekort te dichten. Maar andere gemeenten in het samenwerkingsverband Holland Rijnland moeten dat ook doen, vindt de Katwijkse raad. Veel gemeenten zijn al over de streep, maar er zijn drie dwarsliggers: Kaag en Braassem, Leiderdorp en Voorschoten.

Burgemeester Jos Wienen gaat als bestuurder van Holland Rijnland van alles doen om de drie dorpen op andere gedachten te brengen. De regio heeft het geld nodig om het tekort van tweehonderd miljoen weg te werken. Wienen en zijn medebestuurders hebben daarvoor nog een paar dagen de tijd. Er worden gesprekken gevoerd met fractievoorzitters in de raden om ze over de streep te trekken.

Deze week 1 december is de deadline en een week later meldt gedeputeerde Asje van Dijk zich bij minister Melanie Schultz Van Haegen over de voortgang van Rijnlandroute. De afspraak met haar voorganger, Camiel Eurlings, was dat de provincie ervoor zou zorgen voor een sluitende begroting.

Dat is niet gelukt, ondanks de 37,5 miljoen extra van Holland Rijnland. Van Dijk en de regio hopen vurig dat het Rijk de ontbrekende miljoenen op tafel legt, zodat de weg in een keer aangelegd kan worden. Het wordt dan ook duidelijk welke variant er wordt gekozen. De Churchill Avenue (het ondertunnelen van de Leidse Churchillaan) krijgt het meeste applaus. Daarvoor heeft Leiden al extra miljoenen op tafel gelegd. Voorschoten zou in dat geval wel met extra geld willen komen omdat het dorp op die manier blijft gevrijwaard van een weg, die het dorp niet wil.

Katwijk draagt in totaal twaalf miljoen extra bij. Daar moet volgens de raad wel wat tegenover staan. De gemeente staat erop dat er bij de kruising Tjalmaweg/Wassenaarseweg een ongelijkvloerse kruising komt. Die is nodig om het verkeer uit de nog aan te leggen wijk Nieuw Valkenburg te ontsluiten. In een brief van de raad aan Holland Rijnland staan nog meer aanvullende eisen, zoals een gefaseerde bouw op Valkenburg bij een gefaseerde aanleg van de weg; oplevering eerste woning van Nieuw Valkenburg pas als de volledige eerste fase van de Rijnlandroute is; plus de eis dat alle gemeenten die meebetalen in het Regionaal Investerings Fonds extra bijdragen.