Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Uit het  - 17 november 2010

Eisen bij miljoenen voor weg

katwijk - Katwijk gaat alleen onder voorwaarden akkoord met de extra bijdrage voor de Rijnlandroute, de nieuwe weg tussen de kustplaats en de rijkswegen A44 en A4. De provincie moet keihard toezeggen dat het kruispunt Tjalmaweg/Wassenaarseweg (N441) ongelijkvloers wordt.

Als die eis niet wordt ingewilligd, vrezen de raadsleden dat het verkeer op dit deel van de Tjalmaweg opstroopt omdat de Wassenaarseweg de belangrijkste ontsluiting wordt van de beoogde woonwijk op het voormalige vliegveld.

Om het tekort van de Rijnlandroute te dekken wordt er van Katwijk ruim acht miljoen meer gevraagd, Leiden moet zestien miljoen extra op tafel leggen. De twaalf andere gemeenten in het samenwerkingsverband Holland Rijnland dragen bij elkaar 37,5 miljoen bij. Het extra geld is snel nodig omdat anders het Rijk niet met de subsidie van 322 miljoen euro over de brug komt. Gedeputeerde Asje van Dijk heeft daarvoor tot 1 december de tijd en gaat met de pet rond om het gat in de begroting nog te dichten.

De Katwijkse raadscommissie Ruimte hecht veel waarde aan de weg en heeft er ook veel baat bij. FloraHolland smeekt al jaren om de aanleg van de oost/west-verbinding. Maar de miljoenen worden niet zomaar beschikbaar gesteld. Het irriteert de raadscommissie dat in het voorstel voor extra geld geen opmerking is gemaakt over de gevraagde ongelijkvloerse kruising. Wethouder Thijs Udo heeft daar wel een verklaring voor. ,,Als alle gemeenten extra voorwaarden stellen, ontstaat een onwerkbare situatie. Voorschoten heeft trouwens wel een voorwaarde bij de extra bijdrage. Alleen als de weg via de Leidse Churchillaan loopt, trekt die gemeente de beurs.

Udo gaat de provincie vragen in de bestuursovereenkomst op te nemen dat de aanleg van de Rijnlandroute verkeersoplossend vermogen moet hebben. Als dan uit de onderzoeken blijkt dat de maatregelen geen soelaas bieden, heeft Katwijk altijd nog de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.

Of gedeputeerde Asje van Dijk op 1 december voldoende geld opgehaald heeft om het gat in de begroting te dichten, kan Udo niet zeggen. Raadslid Nico van der Horst (ChristenUnie) toonde zich niet blij met dat mistgordijn . ,,Hoeveel extra de provincie bijdraagt, weet niemand. Maar wij moeten wel acht miljoen extra op tafel leggen. Wat gebeurt er als een gemeente als Voorschoten weigert? Wie legt dan het tekort bij?

Zoals bekend probeert Holland Rijnland een deel van het voor de Rijn Gouwe Lijn bestemde geld 60 miljoen - over te hevelen naar de begroting van de Rijnlandroute. Overigens betaalt Katwijk meer dan de gevraagde 8,6 miljoen. Holland Rijnland heeft besloten om het Regionaal Investerings Fonds (RIF) langer in stand te houden, tot 2022. Katwijk deponeert nog eens 3,6 miljoen extra in dat potje voor gezamenlijke projecten.

De gemeenteraad hakt volgende week de knoop door.