Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 24 september 2010

Strohalm of de oppositiebankjes

Opinie - Binnert Glastra

De commissie-Staal heeft deze week haar bevindingen gepresenteerd en die zijn glashelder: Leiden snijdt zichzelf enorm in de vingers als het niet mee werkt aan de Rijn Gouwe Lijn. En het heeft er alle schijn van - 5 oktober weten we het pas zeker als burgemeester en wethouders erover vergaderd hebben - dat de gemeente het advies zal overnernen.

En dus kunnen de Leidenaars die hun stem gunden aan een partij die beloofde de geplande sneltram buiten de stadspoorten te houden, er voor de tweede maal in vijfjaar tijd rekening mee houden dat die belofte net zoveel houvast biedt als een gelatinepudding op een zeephelling.

In het college van burgemeester en wethouders dat na de verkiezingen in maart aantrad, zitten twee partijen die zo’n belofte deden: de SP en D66. Het was ze vóór de rapportage van de cornmissie-Staal al duidelijk dat het de laatste strohalm zou zijn voor tegenstanders van de tram. De provincie heeft laten weten dat haar geduld op is. Het is bijna een decennium nadat Leiden de eerste overeenkornst ondertekende orn de tram de stad in te halen - dat deed overigens D66-wethouder Alexander Pechtold, die later ook een referendum over de sneltram zou tegenhouden. Leiden moet meewerken, anders doet de provincie het zelf. Volgens de commissie-Staal is het vrijwel onvermijdelijk dat de provincie daarin zal slagen als Leiden toch weigert de strijdbijl eindelijk te begraven.

Het advies van de commissie biedt de tegenstanders van de lijn nog een minieme uitweg: een onderzoek naar de miileueffecten van de lijn. De provincie wil die niet uitvoeren, maar volgens de commissie komt zij daar bij de rechter niet mee weg. Leiden kan zelf zo’n onderzoek laten doen, waarin dan verschillende varianten uitgezocht moeten worden. En eventueel ook alternatieve vormen van openbaar vervoer. Men zou erop kunnen speculeren dat het rapport zal aantonen dat het anders kan, en wellicht zelfs moet. Maar dat is wel een splinterdunne strohalm. Voortschrijdend inzicht is al een vaak misbruikte term in de politiek om tegenover ‘de burger’ een draai te verdedigen. En die burger zal ‘toekómstig voortschrijdend inzicht’ mogelijk al helemaal niet kunnen waarderen.

Al doen ze het waarschijniijk niet, het zou wel zo netjes zijn van SP en D66 orn het bestuur van de stad nu aan anderen over te laten. Voor de SP, tenslotte, is de situatie niet zo gek veel anders dan in 2007. Toen stapte de partij, die veel extra stemmen kreeg door haar verzet tegen de sneltram, woedend uit het college orndat de drie coalitiegenoten terugkwamen op hun belofte de uitslag van het RGL-referendum te respecteren. Want 69 procent van de kiezers stemde tegen de lijn. Ook toen waren er juridische adviezen waaruit het college van B en W opmaakte dat verzet zinloos was.

En voor D66 geldt het helemaal, die bij de verkiezingen ongetwijfeld veel stemmen overhield aan het RGL-standpunt. De partij heeft gegokt, en verloren. Het staat toch een beetje raar, in de campagne een half jaar lang om het hardst roepen dat je ‘niet in een college gaat zitten dat meewerkt aan de Rijn Gouwe Lijn’, er in de formatie op aandringen dat elk coalitiepartner daar ook zijn handtekening onder zet, en vervolgens zelf de wethouder leveren (Robert Strijk) die het besluit neernt mee te gaan werken aan de Rijn Gouwe Lijn.