Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 26 augustus 2010

Inkomsten Nieuw Valkenburg onder druk

Vertraging woningbouw heeft gevolgen voor financiering Rijnlandroute

Door Rob Onderwater

katwijk - De verwachte opbrengst uit woningbouw van de wijk Nieuw Valkenburg valt mogelijk tegen. Dat komt door de onzekerheid over de aanleg van de Rijnlandroute. De verbindingsweg tussen de Duin- en Bollenstreek en de A4 (via Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude) wordt mede betaald uit de opbrengst van woningbouw op het voormalige vliegveld. Gerekend is daarvoor op 20 miljoen euro, maar of dat wordt gehaald is nog maar de vraag.

De financiering van Rijnlandroute is nog niet rond en daarom staat de aanleg ook nog niet definitief vast. Als mede door de negatieve invloed van de economische crisis de woningbouw vertraging oploopt, zouden de geboekte inkomsten behoorlijk kunnen tegenvallen, verwacht de gemeente Katwijk.

De geraamde opbrengst van twintig miljoen heeft al een bestemming. De afspraak tussen het Rijk en de provincie is dat de nieuwe woonwijk wordt aangewend voor infrastructuur, de aanleg van de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn, de sneltramverbinding van Gouda via Leiden naar de kust.

Katwijk vraagt zich echter af of de plannen op de ingezette voet kunnen voortgaan. Alles staat of valt met de rijksfinanciering van de Rijnlandroute. Pas aan het eind van het jaar wordt meer duidelijk over het definitieve trace en de rijksbijdrage voor de weg. Het lijkt er echter op dat de weg in delen (gefaseerd) aangelegd gaat worden omdat al het geld (780 miljoen) niet in een keer op tafel kan komen. Katwijk is daar niet gelukkig mee. De toch al overvolle wegen raken dan nog meer overbelast.

Woningbouw op het vliegveld wordt in geval van fasering stilgelegd, aangepast of misschien wel geschrapt, stelt de gemeente. De geplande datum van de eerste paal op Nieuw Valkenburg - 2014 - wordt vrijwel zeker verschoven.

In heel Katwijk lopen de woningbouwprogramma's sowieso vertraging op. Als in Nieuw Valkenburg op de oorspornkelijke datum met bouwen wordt begonnen, gaat de gemeente met 'eigen' woningbouwprojecten. Dat moet worden voorkomen, vandaar dat de gemeente nu al de waarschuwende vinger heft, mede door het ontbreken van een 'realistische planning' voor de aanleg van de Rijnlandroute. Katwijk stuurt aan op uitstel van inkleuren van het Masterplan voor Nieuw Valkenburg, een voorloper van een definitief bestemmingsplan voor de woonwijk.

Ondertussen zoeken Rijk, provincie en regio koortsachtig naar geldbronnen voor financiering van de Rijnlandroute. Momenteel onderzoekt oud minister Ruding de mogelijkheid om geld te verdienen met 'slimme' aanbesteding. Van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Holland Rijnland wordt een extra bijdrage gevraagd van 37,5 miljoen euro. Zoals bekend stelt het Rijk 32 miljoen extra beschikbaar voor de Rijnlandroute. Dit geld was eigenlijk bedoeld voor verbreding van de rijksweg A4.

Een ruime Kamermeerderheid heeft de regering opgeroepen om opnieuw met de regio te praten over een variant van de Rijnlandroute met twee maal twee rijstroken. In de huidige plannen wordt uitgegaan van een rijstrook en komt er geen tunnel door Voorschoten. De Tweede Kamer is niet gelukkig met deze versoberingen, die bovendien het tekort niet wegnemen.