Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het de Volkskrant  - 19 augustus 2010

‘RijnGouwelijn is cruciaal voor toekomst Randstad’

Van onze verslaggever
MARCEL VAN LIESHOUT

DEN HAAG - De RijnGouwelijn is het beste wapen tegen verdere aantasting van Groene Hart en de Bollenstreek. Dat stelt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Asje van Dijk in reactie op het verzet van de gemeente Leiden tegen de aanleg.

Alle grote bouwplannen voor het noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland kunnen langs die lightrailverbinding worden gerealiseerd, zegt Van Dijk (CDA, vervoer). Bovendien is de RijnGouwelijn onontbeerlijk om mobiliteitsproblemen in de Randstad aan te pakken.

De grootste politieke partij van Leiden, D66, beweerde vorige week dat er juridische mogelijkheden zijn om onder afspraken over de RijnGouwelijn uit te komen. Van Dijk bestrijdt dat.

‘We hebben als provincie eind 2008 een overeenkomst getekend met Leiden. Dat is niet zomaar even een akkoord met een wethouder. De Leidse raad heeft er ook mee ingestemd.’

Van Dijk beklemtoont dat de tramlijn, die tien Zuid-Hollandse gemeenten met elkaar moet verbinden, van groot regionaal belang is. De RijnGouwelijn is het grootste provinciale ov-project van het land. Hij loopt van Gouda naar de kustgemeenten Katwijk en Noordwijk en krijgt veertig stations. Van Dijk: ‘Bij die stations wordt gebouwd.’ De lijn is onder meer van belang voor de ontwikkeling van de bouwlocatie Valkenburg, het vroegere vliegveld.

Dinsdag was de opening van het laatste deel van Randstad Rail – een lightrailverbinding tussen Den Haag en Rotterdam – en de RijnGouwelijn is voor de Randstad als geheel een even belangrijke voorziening, zegt Van Dijk. ‘In een rapport van 2007 wees de OESO er terecht op dat de Randstad de internationale concurrentieslag met vergelijkbare agglomeraties verliest als er hier geen goed, hoogwaardig ov-net komt.’

Het nieuwe Leidse gemeentebestuur, waarin D66 de grootste partij is, heeft een commissie van onafhankelijke deskundigen gevraagd te onderzoeken of Leiden van medewerking aan de tramlijn kan afzien. ‘Ik hoop dat die commissie Leiden laat inzien dat de race gelopen is’, zegt Asje van Dijk. ‘De burger koopt er niets voor dat twee overheden rollebollend over straat gaan.’

Van Dijk zegt dat de RijnGouwelijn ‘niet zomaar een tramlijntje’ is maar onderdeel van een ‘brede, strategische visie op hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad.’ De lijn moet worden ‘verknoopt’ met andere ov-projecten. ‘Anders loopt het in de Randstad vast.’

Van Dijk: ‘Goed openbaar vervoer voor woon-werkverkeer over een afstand van 30, 40 kilometer, daar draait het om. Een tram ligt mijlen voor op een bus. We smullen altijd zo van dat Parijse of Londense metrosysteem. Iets vergelijkbaars kunnen we hier ook realiseren.’