Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 3 juli 2010

Provincie dubt over RijnlandRoute

Rijn Gouwe Lijn tussen ESTEC en kust voorlopig geschrapt

Door Binnert Glastra

regio - De provincie Zuid-Holland blijft dubben over de toekomst van de Rijnlandroute. Dat bleek gisteren tijdens een commissiie over de geplande weg tussen Bollenstreek en A4. Er is geen geen steun voor een onlangs bekendgemaakte versoberde tracé, dat bovendien nog een enorm financieel tekort kent.

Van Dijk neemt een suggestie vanuit de regio ter harte en denkt de eerste 75 miljoen van het tekort te vinden door de plannen voor de sneltram Rijn Gouwe Lijn door Noordwijk te schrappen. Vanuit Katwijk rijdt de tram dan niet verder dan ESTEC. Van Dijk denkt zelf ook nog 25 miljoen te kunnen vinden en hoopt op een extra 10 miljoen vanuit het rijk. In zijn berekeningen staat ook nog 45 miljoen extra vanuit de regiogemeenten.

Al dat mogelijke extra geld zou het tekort op de versoberde variant Rijnlandroute (tweebaans onverdiept langs de Stevenshof, open tunnelbak in Voorschoten, nog geen directe aansluiting op A4) terugbrengen tot 27 miljoen. Maar, zo hield Van Dijk de commissie voor, dan is er ook nog een belastingtechnisch risico van 15 miljoen en is nog geen rekening gehouden met een standaard rekenmarge van 30 procent minder of meer. ,,En zoals u weet, min komt nooit voor'', aldus de gedeputeerde. Bij een maximale overschrijding van 30 procent komt het tekort op 237 miljoen euro. Voor de oorspronkelijke uitvoering van de weg ten zuiden van de Stevenshof zou nog een half miljard missen.

Van Dijk vroeg de commissie om hulp, maar bleef bij zijn standpunt om alleen de versoberde versie verder te onderzoeken. Onderzoek naar de volledige variant en naar het burgeralternatief Churchill Avenue (een door regiogemeenten ondersteunt tracé door Leiden) wilde hij stoppen, maar de commissie floot hem terug. De versoberde variant wordt toegevoegd aan het onderzoek, maar ook alle andere varianten blijven erin. Kiezen wil de commissie na de zomer. Dat heeft onder meer te maken met het team dat de Churchill Avenue ontwikkelde. Dat zegt over een paar weken ook een versoberde versie te hebben, dat weliswaar hetzelfde kost maar op veel meer steun kan rekenen.