Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 29 juni 2010

'RGL naar Noordwijk schrappen'

Regio zoekt geld Rijnlandroute

REGIO - Sneltram Rijn Gouwe Lijn hoeft er voorlopig niet te komen tussen Katwijk en Noordwijk. Het geld dat hierdoor vrijkomt, kan worden ingezet om de Rijnlandroute tussen Katwijk en de A4 aan te leggen.

Dat schrijft de Leidse burgemeester Henri Lenferink, als voorzitter van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland. Holland Rijnland legt zich erbij neer dat er nog niet genoeg geld is om de Rijnlandroute direct op de beoogde manier aan te leggen, namelijk verdiept langs de Leidse wijk Stevenshof en in een tunnel door Voorschoten. De in Holland Rijnland samenwerkende gemeenten zijn echter niet van plan de 422 miljoen euro kwijt te raken die verkeersminister Camiel Eurlings (CDA) heeft toegezegd. Die kans bestaat, zo heeft de minister gezegd, als er niet voor 1 december een haalbaar plan ligt.

De provincie onderzoekt nu of de weg kan worden versoberd door hem eerst met minder rijstroken aan te leggen en met een open tunnelbak in Voorschoten. De aansluiting op de A4 wordt uitgesteld; een 'bypass' tussen Europaweg en Voorschoterweg door de Oostvlietpolder moet die verbinding voorlopig vormen. Ook dat plan laat echter nog een tekort zien van 120,5 miljoen euro. Daarvan hoopt de provincie 37,5 miljoen euro extra op te halen bij de regiogemeenten.

De resterende 83 miljoen wil de provincie vinden door 'innovatieve aanbesteding': bedrijven een aanneemsom bieden en kiezen voor de firma die daarvoor de beste weg kan aanleggen. ,,Maar dan zijn de risico's niet afgedekt en wordt het voorstel misschien slechter'', schrijft Lenferink in een persbericht. Holland Rijnland stelt daarom voor om het toch al omstreden gedeelte van de RGL tussen Katwijk en Noordwijk voorlopig te schrappen en het geld dat daarmee te besparen is in de Rijnlandroute te stoppen. Lenferink benadrukt dat het om een voorlopige oplossing moet gaan. ,,Ik ben van mening dat we de projecten af moeten maken zodra de gelegenheid zich voordoet.''

Verder stelt Holland Rijnland voor om een prijsvraag uit te schrijven voor het bedrijfsleven, in de hoop dat er bedrijven zijn die creatieve oplossingen weten te verzinnen voor de dure knelpunten in de Rijnlandroute. ,,Als de aanbiedingen helemaal niet bevallen, dan kun je altijd nog 'nee' zeggen'', aldus Lenferink.

De Rijnlandroute is belangrijk voor het wegennet in de regio. De weg maakt deel uit van Leidse plannen om de files in en om de stad op te lossen en moet het vrachtverkeer van en naar de Bollenstreek makkelijker maken. Bovendien moet de weg er liggen voordat kan worden begonnen met woningbouw op het voormalig vliegkamp Valkenburg.