Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 8 juni 2010

Rijnlandroute uitgekleed

leiden -  

De N11-West, beter bekend als de Rijnlandroute, wordt uitgekleed. De geplande weg tussen A4 en Bollenstreek komt door Voorschoten, op maaiveld ten zuiden van de Leidse wijk Stevenshof en krijgt maar één rijbaan per richting. Regiogemeenten wordt gevraagd hun al eerder toegezegde bijdrage van 37,5 miljoen euro te verdubbelen. Doorgaans welingelichte bronnen stellen dat gedeputeerde Asje van Dijk dit met verkeersminister Camiel Eurlings heeft afgesproken.

Geld is het voornaamste probleem. Het is onwaarschijnlijk dat de 250 miljoen euro die nog ontbreekt voor het project, alsnog geheel op tafel komt. Uit de provinciale Kadernota '2011-2014' blijkt dat forse geldproblemen dreigen als alle daarin genoemde projecten worden uitgevoerd en de risico's daarvan zich voordoen. Om de Rijnlandroute toch te kunnen aanleggen, wordt geprobeerd het plan goedkoper te maken. Ook zou de provincie 12 miljoen euro voor parallelwegen langs de A12 naar het plan willen overhevelen. De provincie zou verder met het bedrijfsleven tot 'innovatie oplossingen' willen komen om geld los te krijgen. Naar verluidt betekent dat vooral bebouwing langs het tracé.