Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Zuid-Hollanders reizen minder

Minder druk op wegen

DOOR JANET VAN DIJK

LEIDEN/REGIO - Het is minder druk op de provinciale we­gen. Dat komt door de economische crisis, zegt de provin­cie Zuid-Holland.

Doordat het rustiger is op de we­gen, kan het verkeer in de och­tend- en avondspits goed door­rijden. Dat wil zeggen: de doel­stelling van minimaal 45 kilome­ter per uur wordt gehaald. Op de rustige uren werd vorig jaar het doel niet behaald, zo blijkt uit de Monitor 2009 van het Provinci­aal Verkeer en Vervoer Plan. De drukste wegen in de provincie zijn in de Leidse regio de N206 tussen Noordwijk en Leiden, de N 208 ten noorden van Alphen en een deel van de N211.

Uit de Monitor blijkt dat 2008 een slecht jaar was voor het open­baar vervoer in de provincie, me­de door een landelijke staking. Het aantal reizigerskilometers daalde toen met 4 procent. In 2009 is er wel sprake van een lichte stijging, en dat is volgens de provincie goed nieuws in een tijd van economische malaise. Het aantal treinreizigers tussen Alphen en Gouda steeg met 3 procent. Het gebruik van het openbaar vervoer steeg van 2004 tot 2009 met 9 procent, maar de provincie heeft al eerder toege­geven dat het niet gaat lukken om meer mensen uit de auto te krijgen en per bus of trein te la­ten reizen.

Vergeleken met 2004 reizen inwoners van Zuid-Holland een stuk minder. Toen legden zij ge­middeld 31,9 kilometer per dag af, in 2008 was dat 26,4 kilome­ter, 16 procent minder. Drie­kwart van de verplaatsingen ge­beurt per auto. Andere cijfers uit de Monitor: Het openbaar vervoer in Zuid-Holland krijgt van reizi­gers het cijfer 7,3. Landelijk is het gemiddelde 7,2. In 2009 kwam er 33 kilome­ter fietspad bij in Zuid-Holland. Voor korte afstanden, tot maximaal 7,5 kilometer, pakken mensen steeds vaker de fiets. In 2004 gebeurde dat in 34,6 pro­cent van de gevallen, in 2008 in 37,4 procent van de gevallen.

 In 2008 gebeurden er minder ongelukken met dodelijke slachtoffers of gewonden die naar het ziekenhuis moesten. Dat laatste aantal stijgt wel weer. Ook het aantal dodelijke onge­vallen op provinciale wegen ligt boven de zogeheten streefwaar­de van de provincie.

De afgelopen jaren was er spra­ke van een sterke daling van het aantal ernstige ongevallen.

 

Terug naar 

Terug naar