Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Ondertunneling N206 lost problemen op

Conclusie rapport over provinciale weg N206 door inwoners van Katwijk aan den Rijn

DOOR ROB ONDERWATER
KATWIJK - Een volledige ondertunneling van de N206 van de Zeeweg tot aan de rotonde van de Wassenaarseweg in Katwijk lost veel problemen op. Het dagelijkse verkeersinfarct op de Molentuinweg behoort dan tot het verleden, maar ook de luchtvervuiling in dit deel van het Rijndorp.

Verder biedt aanleg van een tunne1 'nieuwe' mogelijkheden, zoals de bouw van huizen. De Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn krijgt bovendien ruimte voor een evenemententerrein. Dit staat in een rapport dat door prominente Katwijkers - Niek Jan van Kesteren, Jan de Winter en Henk Oostingh - aan de gemeente is aangeboden.

Katwijk wil een gedeelte van de N206 verleggen en verdiepen. Daardoor kunnen niet alleen meer huizen en gebouwen worden neergezet, maar wordt ook het kruispunt bij de Molentuinweg ’ongelijkvloers', waardoor een betere doorstroming is gewaarborgd. De betrokken inwoners vinden die maatregel niet genoeg. Ze willen een grondige aanpak en pleiten voor een volledige ondertunneling.

Met dat verzoek is het drietal al eerder naar de gemeenteraad gestapt. Dat gebeurde nadat het college van B en W een voorstel van volledige ondertunneling van tafel had geveegd. Tot ergernis van Niek Jan van Kesteren, bewoner van Katwijk aan den Rijn, directeur van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en voorzitter van FC Rijnvogels.

Van Kesteren vindt het project een unieke kans om Katwijk aan den Rijn aan de rest van het dorp te 'klinken'. "De provinciale weg is een historische vergissing. Die doorklieft het dorp en we zitten er mee opgescheept. Nu hebben we een kans om de fouten te herstellen." De politiek toonde begrip voor het burgerinitiatief en drong er bij het college op aan een oplossing te vinden voor het probleem.

Donderdag spreekt de raadscommissie Ruimte in een besloten bijeenkomst over infrastructurele maatregelen in Katwijk.

Van Kesteren weet dat het onderwerp N206 op de agenda staat. Hij vraagt de aandacht van de politiek en pleit voor een volledige ondertunneling. "En dan weet ik best dat geld een voorname rol speelt. Maar daar moeten we niet alleen naar kijken. Over honderd jaar zeggen we misschien: "Hadden we het toen maar gedaan."

Uit het rapport van de burgers, waaraan Ballast Nedam heeft meegewerkt, blijkt dat de aanleg van een tunnel veel goedkoper kan dan de gemeente Katwijk eerder heeft voorgerekend. De volledige ondertunneling kost 44 miljoen. De gemeente heeft een variant laten berekenen van ruim 50 miljoen euro. De samenstellers hebben ook andere mogelijkheden laten onderzoeken. Daarbij heeft de Sijdwende-tunnel in Leidschendam - die weg verbindt de Rijksstraatweg met de A4 - als voorbeeld gediend. Die variant kost 36 miljoen en gaat uit van een weg die om de 250 meter een opening van honderd meter heeft.         .

Het trio initiatiefnemers komt tot de slotsom dat volledige ondertunneling weliswaar de duurste oplossing is, maar dat die variant in alle opzichten de beste is. Van Kesteren hoopt daarom dat er niet een keuze voor het geld wordt gemaakt. De geluiden die hij in de wandelgangen heeft opgevangen, stemmen hem niet vrolijk. "Ik krijg het idee dat het de verkeerde kant opgaat."

Het voorstel waar de gemeente mee komt, gaat niet ver genoeg. "De variant met een overkluizing bij de Molentuinweg heeft slechts één doel: het goed kunnen afwikkelen van het autoverkeer. Maar deze voorgestelde oplossing zorgt er ook voor dat een veilige fietsverbinding komt te vervallen. En problemen rond fijnstof en geluid nemen aanzienlijk toe voor de omgeving", concluderen de samenstellers.

 

Terug naar 

Terug naar