Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van

Eurlings: Geen extra geld naar Rijnlandroute

REGIO - Minister Eurlings van Verkeer ziet niets in een hogere rijksbijdrage aan de Rijnlandroute. Dat zei hij maandag tijdens het debat in de Tweede Kamer over infrastructuurprojecten.

CDA, VVD, PvdA en Christenunie/SGP vroegen tijdens het debat om meer geld voor het oplossen van de knelpunten rond Leiden. Het kabinet zou daarvoor de opbrengst van de grondexploitatie op voormalig vliegkamp Valkenburg kunnen gebruiken.

Eurlings ziet niets in dit plan en noem de huidige rijksbijdrage van 422 miljoen euro al een 'megabedrag'. Ook minister Cramer van VROM wijst het plan af. Het debat over de twee projecten wordt volgende week maandag voortgezet.