Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Leiden eist ander plan tegen file

Voor Lammenschansplein

DOOR BINNERT GLASTRA

LEIDEN - De Leidse verkeerswethouder ]ohn Steegh (GroenLinks) gaat naar de provincie om daar te eisen dat het plan van student Marco Elstgeest om de files rond het Lammenschansplein op te lossen alsnog wordt uitgevoerd. Desnoods betaalt Leiden het zelf. Dat vroeg de VVD tijdens de gemeenteraadsvergadering aan Steegh, die het zich graag liet opdragen.

Steegh had aan een half woord van de VVD genoeg om zich naar Den Haag te laten sturen. Daar was geen motie of stemming voor nodig, want de wethouder ziet helemaal niets in het alternatieve plan dat de provincie recent bekendmaakte. Elstgeest gaat uit van het 'omdraaien' van rijbanen op de Lammebrug (meer banen stad uit dan erin), waardoor in Leiden minder file staat en iets minder op de Europaweg. Dat plan noemde Steegh eerder het ei van Columbus.

De provincie doet niets met de brug en richt zich vooral op het terugdringen van filevorming op de Europaweg zodat er minder problemen zijn bij de afslag van de A4. Onderzoek zou hebben uitgewezen, dat het plan van Elstgeest te veel nadelen kent. Maar minder dan dat van de provincie, meent Steegh: "Ze hebben me gevraagd in te stemmen met hun alternatieve plan, dat een lichte verbetering in de doorstroming zou laten zien. Daar geloof ik helemaal niets van. Het zou voor de stad nadelige gevolgen hebben en ons ook nog eens geld kosten. Dus die instemming komt er niet."

De wethouder wees er evenwel op dat de provincie, als eigenaar van zowel weg als brug, het voor het zeggen heeft. Veel kon hij daarom niet beginnen. Of was de gemeenteraad soms bereid zelf de centen op tafel te leggen? "Welzeker", zei de VVD, "en ik denk dat daar ook een meerderheid voor te vinden is", aldus fractievoorzitter Paul Laudy, die zijn ergernis erover uitsprak dat de wethouder zijn ongenoegen op generlei wijze aan de provincie had kenbaar gemaakt. Nu doet Steegh dat wel. "Dit sterkt me om met volle kracht het gesprek met de provincie aan te gaan."

 

Terug naar 

Terug naar