Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

 

Lenferink hoopt op extra geld provincie

DOOR ERNA STRAATSMA

LEIDEN - De voorzitter van regiobestuur Holland Rijnland, de Leidse burgemeester Henri Lenferink, verwacht dat de provincie Zuid-Holland extra geld uittrekt voor aanleg van de Rijnlandroute. Dat zegt hij in het informatiebulletin van Holland Rijnland, getiteld Samengevat.

‘Van de kant van de provincie zijn er signalen dat men een extra financiële bijdrage wil leven', aldus Lenferink over de nieuwe weg die de A4 met de A44 moet verbinden. 'Daar ben ik heel blij mee'. Versoberen' is een optie als dat geld uitblijft, zegt Lenferink, Maar blij zou hij daar niet mee zijn: 'Versobering en besparing op de inpassing kan leiden tot aantasting van de leefbaarheid en de kwaliteit van onze regio. Dat wil niemand.' Een gefaseerde aanleg is het tweede alternatief, maar ook verre van ideaal: 'Dat houdt het gevaar in dat in de loop der tijd toch wordt afgeweken van het eindbeeld en het voorkeurstracé zoals we nu zijn overeengekomen. Daarom wil de regio pas over fasering nadenken als het echt niet anders kan.'

De komende maanden gaat de regio samen met de provincie op zoek naar 200 miljoen euro. In mei bekijken ze vervolgens of fasering of versobering noodzakelijk is. Een woordvoerster van de provincie zegt dat gedeputeerde Asje van Dijk nog geen extra budget heeft toegezegd.

Minister Eurlings heeft een maximale bijdrage van 442 miljoen euro beloofd.

 

Terug naar 

Terug naar