Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Van :

College en gemeenteraad overhandigen petitie aan Tweede Kamer

Het college en de gemeenteraad van de gemeente Voorschoten hebben vanmiddag een petitie aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. In de petitie vragen college en gemeenteraad de Tweede Kamer om een zorgvuldige en transparante besluitvorming over de RijnlandRoute. Ze pleiten ervoor geen open bak door Voorschoten te laten aanleggen.

Het dorp moet intact blijven
Het Voorschotense bestuur roept de Tweede Kamer op het beschikbare budget eerst aan de knelpunten in het wegennet rondom Leiden te besteden, zodat deze op korte termijn opgelost worden. Pas als dit echt onvoldoende blijkt te zijn, is een verbinding tussen de A4 en A44 acceptabel voor Voorschoten. Als er toch een verbinding moet komen, stelt het Voorschotense bestuur de voorwaarde dat er voldoende maatregelen worden genomen om het woon- en leefklimaat van Voorschoten niet aan te tasten. Het dorp mag niet in tweeŽn worden gesplitst. Ook moeten het Duin, Horst en Weidegebied en de Rijksbufferzone intact blijven.