Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

‘Opheldering over de Rijnlandroute’

DOOR ERNA STRAATSMA
DEN HAAG - VVD-Kamerlid Charlie Aptroot vraagt minister Eurlings (verkeer) opheldering over onlangs gemaakte afspraken over de aanleg van de Rijnlandroute tussen de A4 en A44. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Asje van Dijk en Eurlings spreken elkaar tegen als het gaat om financiering van het provinciale project en het tijdstip van aanleg.

Van Dijk spreekt over een rijksbijdrage van 422 miljoen euro, maar dat bedrag is niet terug te vinden in de Randstad Urgent besluitenlijst die Eurlings naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin heeft de minister het over een 'gemaximeerde bijdrage' voor de Rijnlandroute, die 'onvoldoende is' om de weg in één keer aan te leggen. Eurlings meldt dat daarom 'is besloten tot een gefaseerde aanpak'. Van Dijk schrijft in een brief aan provinciale staten en gemeenten dat Eurlings 422 miljoen heeft toegezegd. Provincie en regio gaan volgens hem op zoek naar aanvullende financiering, want er is nog een tekort van 240 miljoen euro. Van een gefaseerde aanleg van de weg tussen A4 en A44 zou vooralsnog geen sprake zijn. Van Dijk wil de Rijnlandroute over het aloude Nll-Westtracé laten lopen. Bij Wassenaar (Maaldrift), Voorschoten en Zoeterwoude moet de weg een tunnel krijgen.

De VVD wil een hogere bijdrage dan de 422 miljoen euro waar de provincie over spreekt. Dat maakt een snelle aanleg van de weg en een goede inpassing mogelijk. Zo wil de partij ook graag een langere tunnel door Voorschoten. Het verzoek is deze week gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat.

 

Terug naar 

Terug naar