Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

‘Voorschoten kan niet met deze Rijnlandroute leven’

Reactie op akkoord rijk en provincie

DOOR ERNA STRAATSMA
LEIDEN/KATWIJK - Voorschoten is niet blij met de afspraken die minister Eurlings en gedeputeerde Van Dijk hebben gemaakt over de Rijnlandroute. "Hier kunnen wij niet mee leven", zegt wethouder Tjalma (verkeer/ruimtelijke ordening) over het beoogde tracé door haar gemeente.

Rijk en regio zijn het eens over een weg met diverse tunnels en half verdiepte delen. Zo komt er op Voorschotens grondgebied een 600 meter lange tunnel die begint bij de Vliet en voorbij de Leidseweg eindigt.

"Dat klinkt mooi", zegt Tjalma. "Maar het is een kwestie van woordgebruik. Als er een 600 meter lange tunnel door Voorschoten komt, betekent dat ook dat tweederde van de weg door ons dorp in een open bak wordt aangelegd. Van landgoed Berbice tot aan het spoor. Dat daardoor de wijk Noord-Hofland van de rest van Voorschoten wordt afgesneden. En dat de wijken rondom de weg in de slechte lucht komen te zitten. Zo'n inpassing is voor ons volstrekt onvoldoende. Wij willen dat de gehele weg door Voorschoten als tunnel wordt aangelegd."

Extra gemeentegeld uittrekken voor een 'luxe' inpassing van de weg is voor Tjalma onbespreekbaar. "Nee, wij gaan natuurlijk niet meebetalen aan een weg die we helemaal niet willen."Gedeputeerde van Dijk en regiobestuur Holland Rijnland (gemeenten in Leidse regio en Duin- en Bollenstreek) willen kijken in hoeverre gemeenten en provincie kunnen bijspringen om het gat in de begroting te dichten. Dat gat is geraamd op 240 miljoen euro. Ook het bedrijfsleven wordt benaderd voor een bijdrage. Lukt het niet om de financiering binnen vijf maanden alsnog rond te krijgen, dan wordt de Rijnlandroute in etappes aangelegd.

Voorschoten is nog steeds niet overtuigd van de noodzaak om een nieuwe weg tussen A4 en A44 aan te leggen. "Eurlings heeft net besloten om rekeningrijden in te voeren. Volgens hem vermindert dat de files aanzienlijk. Nou, laten we dan eerst eens kijken hoe dat uitpakt, voor we besluiten tot de aanleg van een nieuwe weg."

Bij Zoeterwoude komt ook een tunnel, maar wethouder Stuijt reageert terughoudend. "Het is een begin", zegt hij. "In elk geval zijn eerdere plannen voor fly-overs verdwenen. De weg gaat uit de lucht. Maar voor ons is het ook nog belangrijk hoe de weg weer bovengronds komt. Wij willen de weg niet haaks de polder in, maar schuin."

Een gefaseerde aanleg is geen slecht idee, vindt Stuijt. "Het gaat toch niet lukken om het totale bedrag bij elkaar te krijgen. Daar is het gat veel te groot voor. Je kunt daar wel op wachten, maar dan gebeurt er voorlopig helemaal niks."

De provincie gaat zich hard maken om binnen een half jaar 150 miljoen euro voor de Rijnlandroute en Rijn Gouwe Lijn op tafel te leggen. Beide projecten kampen met een. tekort van totaal driehonderd miljoen. Gedeputeerde Asje van Dijk gaat 'met de pet rond' bij de provincie zelf, gemeenten, bedrijfsleven en de ministeries van vrom en financien. Van Dijk gaat ervan uit dat minister Eurlings de resterende 150 miljoen op tafel legt.

Hij zei dit gisteren tijdens een bijeenkomst van het CDA Duinen Bollenstreek over de bereikbaarheid in de regio.

 

Terug naar 

Terug naar