Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Minister Eurlings betaalt helft mee aan verbindingsweg A4-A44

Ruim 400 miljoen voor Rijnlandroute

DOOR BINNERT GLASTRA
REGIO - Verkeersminister Camiel Eurlings (CDA) wil de helft betalen van de Rijnlandroute, die de A4 met de Bollenstreek moet gaan verbinden. De weg gaat totaal zo'n 844 miljoen euro kosten. Dat is volgens verschillende bronnen de uitkomst van het gesprek dat gedeputeerde Asje van Dijk en minister er vorige week donderdag over hadden. Eurlings zou 422 miljoen euro willen uittrekken voor de weg. De ministerraad moet zich er nog over uitspreken of zij het daarmee eens is. Komende vrijdag staat Eurlings' voorstel er op de agenda De betrokken partijen hebben met elkaar afgesproken, tot die tijd geen mededelingen te doen over de uitkomst van het gesprek tussen Van Dijk en Eurlings.

In de wandelgangen echter sijpelt de informatie langzaam door. Naar verwachting gaat het om het tracé dat vanaf de A44 door Voorschoten loopt en ten zuiden van de Leidse wijk Stevenshof. Dat is ook altijd het voorkeurstracé van de provincie geweest. Onduidelijk is op welke manier de weg daar zal komen te lopen. Er zijn vele mogelijkheden die de weg duurder of goedkoper maken. Gelet op de twee weken geleden gepresenteerde tracéonderzoeken, suggereert het totaalbedrag van 844 miljoen dat de weg zowel bij Leiden als in Voorschoten in elk geval voor een deel ondergronds of verdiept kan worden aangelegd. Beide gemeenten maken zich al jaren sterk voor een Rijnlandroute die niet te zien, horen of ruiken is.

De minister betaalt de helft, de rest moeten provincie en gemeenten zien op te hoesten. De betrokken regiogemeenten zijn hiervoor en voor vier aanverwante projecten een paar jaar geleden al gaan sparen.
 

Rekenfout

Het gerucht gaat, dat de provincie door een grove rekenfout mogelijk aanloopt tegen een groot financieel probleem. Meerdere bronnen bevestigen dat de provincie in haar rekensommen grote bedragen vergat op te nemen. Als gevolg daarvan had zij steeds een te rooskleurig beeld van de te verwachten kosten. Over wat er precies vergeten is, verschillen de meningen. Het zou gaan om een her en der vergeten onzekerheidsmarge van 30 procent (standaard bij dit soort projecten) of het over het hoofd zien van enkele voor de weg noodzakelijke grondaankopen.

 

 

Terug naar 

Terug naar