Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Van :

Voorstel bestemming opbrengst Nuon aandelen

LEIDEN - De gemeente heeft haar aandelen Nuon verkocht. Het college van B & W doet een voorstel voor de besteding van het bedrag van € 59,2 miljoen dat de gemeente in 2009 en 2011 ontvangt.

Door de verkoop van haar aandelen Nuon aan het Zweedse bedrijf Vattenfall ontvangt Leiden € 225,1 miljoen. De verkoopopbrengst wordt gefaseerd over 2009, 2011, 2013 en 2015 uitbetaald. Voor de compensatie van het wegvallende dividend is een bedrag van € 117,5 miljoen nodig. Er is € 108,7 miljoen beschikbaar aan incidentele, vrij besteedbare middelen. Van dit bedrag wordt € 9,1 miljoen gestort op een garantierekening bij de BNG.

In 2009 en 2011 ontvangt de gemeente totaal € 59,2 miljoen.

Het voorstel is als volgt:

Wethouder Gerda van den Berg (Financiën): “Bij het maken van het voorstel heeft het college gekeken naar investeringen die ook in de toekomst waardevol zijn, investeringen die passen bij de visie op Leiden als stad van ontdekkingen".