Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
 

Van :

Verzoek oppositie ingewilligd, presentatie Rijnlandroute toch openbaar

Het provinciebestuur heeft toegezegd dat de presentatie over de Rijnlandroute toch openbaar is, zo blijkt uit het Leidsch Dagblad van 13 oktober. De fracties van SP, D66 en Groenlinks hadden hier in een open brief om gevraagd. “We zijn tevreden dat iedereen naar binnen mag” aldus SP-statenlid Erik Maassen. “Onze belangrijkste eis is ingewilligd” "Bij nader inzien blijkt het provinciebestuur - net als wij - de openbaarheid van de bijeenkomst belangrijk te vinden. Daar hadden ze alleen wčl de oppositie voor nodig om aan herinnerd te worden." stelt Geertjan Wenneker (D66).

De statenleden zijn minder enthousiast over de manier waarop de provincie dit nieuws naar buiten brengt. “De provincie doet in het Leidsch Dagblad net alsof dit altijd de bedoeling was”, vertelt Maassen, “maar dat is pertinent onjuist.” Wenneker: “Ik heb, net als verschillende andere raadsleden en statenleden, per mail gevraagd of de bijeenkomst openbaar was, en daar is steeds ontkennend op geantwoord. Er staat zwart op wit: een besloten bijeenkomst voor raads- en statenleden” Maassen heeft diezelfde informatie ook opgetekend uit de mond van projectleider Hoppenbrouwer: “Voor een volle zaal in de Gouden Leeuw in Voorschoten heeft de projectleider desgevraagd gezegd dat de presentatie alleen voor genodigden was. Het is erg kinderachtig dat de provincie dit nu probeert te ontkennen.” De statenleden hebben nog geen officieel antwoord ontvangen op hun open brief.

Eerder deze week riepen D66 en ONS Voorschoten alle geďnteresseerden op om naar de presentatie te komen. “Die uitnodiging staat nog steeds,” aldus Wenneker. “Nu de deur voor iedereen geopend blijkt, roepen we alle mensen die getroffen lijken te worden door de aanleg van de Rijnlandroute, op om hun kritische vragen te stellen.”