Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Automatische presentatie over tracés

DOOR BINNERT GLASTRA
LEIDEN - In Holiday Inn aan de Leidsche Schouwweg in Leiden zijn donderdag vier presentaties over de stand van zaken rond projecten in de regio, waaronder de Rijnlandroute die A4 enA44 met elkaar moet gaan verbinden. Eén voor regionale wethouders, één voor de pers, één voor gemeenteraden en Provinciale Staten en één voor ieder ander. Het wordt een automatische presentatie, zodat iedereen exact dezelfde informatie krijgt.

De presentaties worden verzorgd door de projectgroep 'Integrale Benadering Holland Rijnland', de naam voor de verknoping van vijf regionale projecten. Vanuit de provincie is besloten ditmaal een automatische presentatie te laten geven, zonder presentator. Zo hoopt de provincie te voorkomen, dat dezelfde ophef ontstaat als in september. Toen bleek dat regiowethouders informatie kregen over de knelpunten van één tracé, terwijl overige politici en burgers te horen kregen dat de drie mogelijke tracés voor de Rijnlandroute allemaal nog in de race waren. Dat veroorzaakte veel wrevel en een sterk gevoel van achterkamertjespolitiek. Onterecht, stelt een woordvoerster van de provincie. Zij bezweert dat de presentatie van donderdag zal gaan over alle drie mogelijke tracés, en dat die alle evenzeer zijn uitgewerkt.

"We koppelen de presentatie ook los van een persoon zodat door verschillende vragen niet toch verschillende informatie wordt verstrekt. Er is een voiceover. Wij leren ook, aldus een provinciewoordvoerster. Desalniettemin is de eerste presentatie niet openbaar, die voor wethouders. "Ik sluit niet uit dat daar ook nog andere dingen gedeeld worden. Zo gaat dat altijd."

De statenfracties van D66 SP en GroenLinks zijn er niet gerust op en vragen in een open brief aan Gedeputeerde Staten één bijeenkomst te houden, voor iedereen. Uit hun brief blijkt, dat zij in de veronderstelling verkeren dat mensen die langs het tracé wonen, donderdag niet welkom zijn. Ook dat is onterecht, stelt de provincie. "Alleen de bestuurderspresentatie is in beslotenheid." Statenlid Erik Maassen bestrijdt dat de zorg van de oppositiepartijen 'onterecht was. "De provincie doet nu alsof openbaarheid steeds de bedoeling was, maar dat is niet zo. Er is steeds gezegd dat 'om in alle rust te kunnen besluiten', de bijeenkomsten besloten zouden zijn.

De presentatie aan gemeenteraden en statenleden is van 18 tot 20 uur. De informatiemarkt volgt direct daarna.

 

Terug naar 

Terug naar