Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit de  :

Onaanvaardbaar!

Verkenning levert meer vragen dan antwoorden op

VOORSCHOTEN - 'Onaanvaardbaar', vonden het massaal toegestroomde publiek, de commissieleden en het college aan het eind van de presentatie afgelopen dinsdag van Michel Hoppenbrouwers van Rijkswaterstaat over de Rijnlandroute. Zij konden onverrichterzake naar huis, want duidelijker is het er niet op geworden. Wethouder Tjalma houdt de moed er in. "Dit is nog geen vast besluit. Wij blijven bij ons standpunt van een geboorde tunnel en blijven om de tafel zitten bij de besprekingen." In ieder geval moet er weer gelobbyd worden. Er is een integrale verkenning gestart naar de aanleg van de Rijnlandroute, vertelt Hoppenbrouwers. Een weg op maaiveldniveau door de Hofvlietpolder, een aquaduct onder óf een brug over de Vliet, tot de Voorschoterweg, waar een aftakking komt, dan via een half verdiepte of verdiepte (verschil van twee meter) tunnelbak door Voorschoten en verder op maaiveldniveau langs de Stevenshof. Heeft Voorschoten zich niet duidelijk genoeg gemaakt? Was het niet zo dat de weg ondergronds met een geboorde tunnel moest worden aangelegd, zodat de Voorschotenaren er niets van horen, zien of ruiken? In de integrale verkenning wordt er niet over een geboorde tunnel gesproken.

Met de botte bijl dwars door Voorschoten heen
Zelfs de HollandRijnland Groen-variant, weer een nieuwe naam, ofwel het updaten van de situatie rondom de Churchilllaan komt er bekaaid vanaf, hoewel deze variant als beste moet worden beschouwd, daar was zelfs Rijkswaterstaat het over eens. Maar vragen als: 'Wordt het een tweebaans- of een vierbaansweg?’ konden niet worden beantwoord. Sterker: vrijwel geen enkele vraag werd beantwoord. Op 29 oktober beslist minister Eurlings hoeveel het rijk gaat meebetalen en spreekt hij zijn voorkeur uit voor een tracé. "En dat zal niet veel zijn, gezien de situatie van de rijkskas", aldus Piet Hein Reitsma die als burger al jaren betrokken is bij de aanleg. "Dit is niet de enige presentatie. Begin september werd aan de regiowethouders maar één variant getoond, die door Voorschoten, te zien op www.behoudrijnland.nl. Tientallen huizen en gebouwen moeten dan worden gesloopt, ook sportclubs. Ze gaan met de botte bijl te werk." Wim ter Keurs van de Stichting is furieus. "Moet er dan weer een onderzoek naar de milieu-effecten worden gehouden? De resultaten van de laatste zijn zelfs nog niet bekend." Het plan wordt 21 oktober bij de Provincie besproken. Die bijeenkomst is openbaar.

 

Terug naar 

Terug naar