Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 


Oppositie eist opheldering Rijnlandroute

Regio - De provinciale oppositiepartijen GroenLinks, SP en D66 eisen opheldering van gedeputeerde staten (GS) over de selectieve informatievoorziening rond de Rijnlandroute, een geplande weg tussen de A4 en de Bollenstreek. De afgelopen weken werd onder meer via deze krant bekend, dat burgers en gemeenteraden summiere presentaties krijgen waarbij verteld wordt dat de mogelijke tracés voor de weg allemaal nog serieus onderzocht worden, terwijl gemeentebesturen uitgebreid geďnformeerd worden over één, veel verder uitgewerkt tracé.

GS lieten onlangs weten, geen behoefte te hebben nader in te gaan op de verschillende presentaties, maar de statenfracties van SP, D66 en GroenLinks nemen daar geen genoegen mee. Zij willen weten waarom zij niet volledig zijn geďnformeerd. De drie partijen willen ook weten, hoe GS denken het vertrouwen met de groeperingen te herstellen die in een ideeëngroep samenwerkten met de provincie. Twee van die groeperingen zijn daar nu uitgestapt omdat ook zij niet alle informatie kregen.

 

Terug naar 

Terug naar