Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Plannen Rijnlandroute om Valkenburg of door Leiden te duur en nadelig

TracÚkeuze nieuwe weg lijkt wassen neus

DOOR BINNERT GLASTRA
LEIDEN - Het onderzoek naar mogelijke tracÚs voor de geplande Rijnlandroute, lijkt een wassen neus. De nieuwe weg ten zuiden van de Leidse wijk Stevenshof aanleggen en na een stukje A44 verder laten gaan over de N206, is het goedkoopst en biedt de meeste voordelen. Dat althans, bleek uit de presentatie die projectleider Michel Hoppenbrouwers vrijdag gaf aan de Leidse gemeenteraad.

Officieel besluiten provincie en verkeersminister Eurlings op 29 oktober welk tracÚ de Rijnlandroute zal gaan volgen, een nieuwe weg die de snelwegen A4 en A44 bij Leiden moet gaan verbinden. Dan ook bepalen zij officieel wat de weg mag kosten. Volgend jaar volgt nog een rapport waaruit de milieueffecten van de mogelijke tracÚs blijken. Uit Hoppenbrouwers' presentatie bleek echter de duidelijke voorkeur van de onderhandelende partijen.

De eerste variant namelijk, door Leiden via wat de 'Churchill Avenue' is gaan heten, is erg duur. Afhankelijk van de uitwerking, tussen 600 en 900 miljoen euro, stelt. Hoppenbrouwers. Daarbij merkt hij op, dat dit tracÚ verkeerskundig eigenlijk alleen werkt als een dure uitwerking wordt gekozen. Er bestaat ook een variant waarbij de weg onder of naast het spoor loopt in Leiden, maar dat is volgens Hoppenbrouwers duur en bovendien gecompliceerd.

Variant twee loopt ten zuiden van de wijk Stevenshof en steekt bij de A44 over en maakt dan een boog om het Valkenburgsemeer heen. Hoewel verkeerskundig best een goede oplossing, levert dit tracÚ volgens Hoppenbouwers wel een heel groot probleem op. Namelijk dat de weg dan bij Valkenburg in het zicht zou komen te liggen van de vijfhonderd dure 'topwoonmilieu'huizen die daar gepland zijn. En dat spreekt elkaar tegen, stelt Hoppenbrouwers, want met dat uitzicht kan een woning volgens hem nooit topwoonmilieu zijn.

De derde tracÚvariant hebben provincie en rijk het balans-scenario gedoopt. Hij loopt ten zuiden van de Stevenshof en heeft bij de A44 een half klaverblad dat automobilisten naar een verbrede N206 leidt. De Rijnlandroute komt dan ook langs het bestaande transferium - dat wel zal moeten opschuiven - en dat biedt volgens Hoppenbrouwers 'een mooie kans om daar wat van te maken'. Het is met 400 tot 700 miljoen euro ook de goedkoopste variant.

Los van de toonzetting, bleek ook uit de rest van de presentatie dat een keuze al gemaakt lijkt. Hoppenbrouwers sprak ook over andere plannen, die samenhangen met de Rijnlandroute. De daarbij verstrekte informatie ging uit van de aanleg van de 'balans'-variant.

 

Terug naar 

Terug naar