Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland


Uit
:

Open tunnelbak door Voorschoten? Nee!

Het CDA, VVD, PvdA, ONS en GL Voorschoten hebben zojuist een gezamenlijk persbericht uitgebracht over de nieuwe plannen van de provincie over de Rijnlandroute.

'In het Leidsch Dagblad van 4 september jl. gaven de fracties in de Leidse gemeenteraad aan hun bedenkingen te hebben tegen een Rijnlandroute die op maaiveld of in een open tunnelbak wordt aangelegd. Voor de inwoners van de Stevenshof en de Voorschotense wijk Noord-Hofland zou dit een enorme geluids- en milieuoverlast betekenen. Alle fracties in de gemeenteraad van Voorschoten sluiten zich bij deze protesten aan. Zij hebben echter nog meer bezwaren.

Het belangrijkste bezwaar is, dat er geen sprake is van een ordelijke en voor burgers transparante besluitvorming. De provincie lijkt nu al een voorkeur te hebben voor een open tunnelbak dwars door Voorschoten, terwijl de effecten van een andere, veel goedkopere variant - het verbreden van het Lammenschansplein en de Lammebrug - nog niet bekend zijn.

Ook heeft Voorschoten onoverkomelijke bezwaren tegen het realiseren van een op- of afrit midden in Voorschoten. Niet alleen levert ook dit een enorme geluids- en milieuoverlast op, maar wordt ook de ontsluiting van de nieuwe wijk Park Allemansgeest onmogelijk. Het knooppunt is bovendien gepland in en voor het rijksmonument landgoed Berbice, dat hierdoor nooit meer de oude zal zijn (en dat is toch de bedoeling van een rijksmonument).

Alle Voorschotense fracties roepen de provincie op om te kiezen voor een kwalitatief goede oplossing voor de knelpunten in de verkeersafwikkeling tussen de A4 en de A44, een variant die bewoners niet zullen kunnen ‘horen, zien of ruiken’. Geen haastige en rommelige besluitvorming waarbij goedkoop uiteindelijk duurkoop zal blijken te zijn, maar een weloverwogen proces met een open blik voor duurzame kwaliteit.'

Ook de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland heeft fel gereageerd richting minister Eurlings. De brief die zij hebben gestuurd is na te lezen op www.behoudrijnland.nl onder het kopje nieuws.