Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Provincie erkent leugen Lammebrug en Oostvlietpolder

Leiden -  De provincie Zuid-Holland heeft dinsdagochtend bij de Raad van State toegegeven dat zij dat rechtscollege vorig jaar onterecht heeft verzekerd dat de Lammebrug sterk genoeg is voor een vierde rijbaan. Maar volgens de advocaten van de provincie en de gemeente Leiden biedt de wet geen enkel houvast om daarom de uitspraak te herzien over een bedrijventerrein in de polder zoals de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder heeft gevraagd. Hoe de Raad van State ook zal oordelen, staatsraad Van Buuren is er duidelijk niet gelukkig mee. Hieronder de (samengevatte) dialoog tussen Van Buuren, provincieadvocaat Aerts en gemeenteadvocaat Koeman.

Aerts: "Uit het onderzoek uit 2005 kun je geen algemene conclusies trekken over de conditie van de hele brug. Kijk (pakt plastic liniaal en houdt die horizontaal in n hand), in 2005 wilden we een extra rijstrook aan de noordkant. Maar die kant zakte al door (trekt n kant van de liniaal naar beneden). In 2008 wilden we de rijstrook aan de andere kant (duwt aan andere kant liniaal, zodat die weer horizontaal komt)."

Van Buuren: "Maar waarop is nu de uitspraak van de provincie uit 2008 gebaseerd dat de vierde rijstrook constructief wl mogelijk was? Wat is er nu voor bewijs, anders dan uw liniaaltje? Ik heb toch wel iets meer nodig."

Aerts: "Dat is gebaseerd op algemene ontwerpeisen dat een brug moet voldoen aan de hoeveelheid verkeer."

Van Buuren: "Dat is een tikkeltje weinig. In de jaren zestig (toen de brug tweebaans was, red.) hebben ze hem vast niet ontworpen voor vier rijbanen, een fietspad en een voetpad. Waarom heeft de provincie, die zoveel ingenieurs in dienst heeft, nu niet ook de gevolgen van een extra rijstrook aan de andere kant onderzocht? Dat verontrust mij een beetje. Trouwens, die algemene ontwerpeisen heb ik k niet gekregen. Ik heb alleen uw liniaaltje."

Aerts: "Ik ga er niet om liegen. Er zijn gewoon geen onderzoeken, het is niet berekend. Ik heb gewoon niet meer."

Van Buuren: "En meneer Koeman, de gemeente heeft het ook niet onderzocht?"

Koeman: "Dit debat gaat daar niet om. Het gaat erom of het herzieningsverzoek ontvankelijk is. De wetstekst daarover gaat over nieuwe omstandigheden, niet over nieuwe bewijsstukken. U heeft destijds genoegen genomen met de mededeling van de provincie dat het kan. Als u toen meer onderbouwing had gewenst, had u er toen om kunnen vragen."

Van Buuren: "Men zou kunnen menen dat met dit memo (zie onder kopje 'Afspraak', red.) een bewijsstuk boven water is, dat tot die wens had kunnen leiden."

Uitspraak over het herzieningsverzoek volgt volgens de Raad van State 'zo snel mogelijk'.


Afspraak
Begin dit jaar publiceerde deze krant over een intern provinciaal memo uit 2005, waaruit blijkt dat de Lammebrug een extra rijstrook niet kan dragen. Die draagkracht was in 2008 van belang bij de vraag of een bedrijventerrein in de polder kan komen, maar de Raad van State werd erover in het duister gehouden.

De Raad moet nu besluiten of dat aanleiding is haar toestemming voor een bedrijfsterrein in te trekken. De Leidse collegepartijen hebben met elkaar afgesproken een bedrijfsterrein dan niet verder na te streven.

 

Terug naar

Terug naar