Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Referendum in voorbereiding

Buurten in actie tegen rondweg

DOOR AAD RIETVELD
LEIDEN - Acht wijkverenigingen en buurtcomités uit Leiden en één uit Leiderdorp hebben de handen ineengeslagen tegen de 'rampzalige' plannen in de Kadernota Bereikbaarheid van de gemeente. Ze gaan handtekeningen verzamelen om een referendum tegen die plannen af te dwingen.

Het nieuwe bewonersplatform bundelt het verzet tegen onder meer de Rijn Gouwe Lijn en de ringweg. De gemeente legt, aldus de bewonersorganisaties, de prioriteit bij het autoverkeer, in plaats van bij het milieu en de leefbaarheid in de wijken. Het maken van drie ringwegen - een stadsring, een parkeerring en een binnenring - leidt tot een 'onevenredig grote verkeersdruk in de dichtbevolkte stadswijken direct om de binnenstad zoals De Waard, De Kooi, Zuidwest, Transvaal en Mors'.

Komende donderdag laat het platform, dat is opgericht op initiatief van de wijkvereniging Transvaal, voor het eerst van zich horen op de gemeentelijke hoorzitting over de Kadernota Bereikbaarheid. Burgemeester en wethouders wilden die avond per 'wijktafel' de bezwaren van Leidenaars tegen het bereikbaarheidsplan bespreken. Dat hoeft niet meer, want de negen wijk- en buurtverenigingen in het platform hebben allemaal dezelfde bezwaren, zegt secretaris Hans Nieuwint van wijkvereniging Transvaal.

Wethouder John Steegh presenteerde in november vorig jaar trots een pakket verkeersmaatregelen - totale kosten 315 miljoen euro - om Leiden beter bereikbaar te maken. Behalve de aanleg van de Ringweg-oost en de Rijn Gouwe Lijn, maakten de reconstructies van het kruispunt Plesmanlaan/Haagsche Schouwweg en de Willem de Zwijgerlaan er deel van uit. De organisaties in het platform zijn er niet van onder de indruk. 'Een samenraapsel van niet goed op elkaar afgestemde deelplannen', noemen zij het, 'dat de stad voor zo'n 12 tot 15 jaar verandert in een bouwput en economisch en sociaal op achterstand zet'. "De mening en inbreng van de burger worden stelselmatig terzijde geschoven", vinden zij.

Het platform hoopt voor 19 mei, de dag waarop de gemeenteraad over de bereikbaarheidsplannen zou beslissen, de benodigde 750 handtekeningen te hebben verzameld die nodig zijn voor een referendumverzoek. Daarmee willen zij een besluit over de verkeersplannen over de verkiezingen heen tillen. Het platform werkt ook aan een eigen stemwijzer.

 

Terug naar

Terug naar