Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Provincie-experts eens met fileplan student

LEIDEN - Het plan van de Hoogmadese student Marco Elstgeest om de files rond het Lammenschansplein op te lossen, wordt echt uitgevoerd. De provincie Zuid-Holland gaf het aan een team van verkeersexperts en is net als de gemeente Leiden overtuigd. De provincie wil zo snel mogelijk aan de slag.

De basis van Elstgeests afstudeerproject is het 'omdraaien' van een van de drie rijstroken op de Lammebrug, zodat er twee banen de stad uit gaan in plaats van erin zoals nu het geval is. Zodra dat gebeurd is, kan zowel op de Lammenschansweg als de Kanaalweg een extra baan de stad uit gemaakt worden. Sluipverkeer via het parkeerterrein van de winkels op het Lammenschansplein en de Corbuloweg wordt onmogelijk gemaakt. Met het verplaatsen en anders afstellen van de verkeerslichten ten slotte, zou dit moeten leiden tot een flinke afname van files in de stad.

De file de stad in, op de Europaweg, neemt volgens Elstgeest toe noch af. Verkeerswethouder John Steegh (GroenLinks) vindt dat niet zo erg, maar het is een zorg voor de provincie. Die vreest voor problemen op de A4 als de Europaweg niet vlot genoeg doorrijdt. Om dat te voorkomen, is besloten de Lammebrug in de spits langer gesloten te houden voor waterrecreatie. Dat laatste geldt overigens ook voor veel andere bruggen inde regio.

N.B.: Ook Behoud Rijnland heeft zich sterk gemaakt voor de uitvoering van dit plan: Inspreektekst 1 april 2009 Cie MKE Awb bezwaar

 

Terug naar

Terug naar