Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Voorschoten ziet niets in buitenring om Leiden

VOORSCHOTEN - Een buitenring van wegen om Leiden heen vormt een ernstige bedreiging voor de groene zone tussen de stad en de omliggende dorpen. Die hoefijzervormige zone is waardevol en moet beschermd worden, vindt Voorschoten. Alleen daarom al is zij niet te spreken over de zogenoemde kadernota Bereikbaarheid van Leiden, waarin de buitenring uitvoerig aan bod komt.

Voorschoten vindt zelfs dat Leiden een potje maakt van de regionale samenwerking op verkeersgebied. Als het om het maken van verkeersplannen gaat aan de rand van de stad, trekt die gemeente toch vooral haar eigen plan, stelt zij in een inspraakreactie op de gewraakte Leidse nota.

Leiden zegt in de nota dat de stad een groot gebrek aan ruimte heeft. Een oplossing voor dat probleem zou wellicht samen met de regio kunnen worden gevonden. Maar, beweert Voorschoten, in de rest van de nota is dat nauwelijks terug te vinden. Zo zou de regionale structuurvisie Holland Rijnland, het gezamenlijke toekomstbeeld van deze regio, nergens worden genoemd. Onderdeel van deze visie is onder meer de gewenste bescherming van de gewraakte bufferzone.

Volgens deze gemeente kan alleen al een stedelijke binnenring - de Willem de Zwijgerlaan, de nog aan te leggen ringweg-oost, de Churchilllaan, de Dr.Lelylaan, de Haagsche Schouwweg en de PIesmanlaan - leiden tot 'een adequaat stedelijk verkeerssysteem', ook voor de dorpen in de regio.

Bovendien kan de buitenring van Leiden aan de zuidzijde van de gemeentegrens gewoon samenvallen met de binnenring over de Churchilllaan en hoeft dan niet, zoals die gemeente wenst, samen te vallen met de Rijnlandroute op het tracÚ door Voorschoten.

Goede verbindingen met de A4 en de A44 zijn mogelijk vanaf de zuidzijde van de binnenring. Onlangs aanvaardde de gemeenteraad van Voorschoten unaniem een motie, waarin wordt uitgesproken dat de gemeente zich met alle mogelijke middelen zal blijven verzetten tegen de aanleg van de Rijnlandroute door de groene buffer tussen Wassenaar en Leiden.

 

Terug naar

Terug naar