Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Oostvlietpolder terug bij rechter

Leiden -  De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) heeft de Raad van State (RvS) verzocht de goedkeuring te herzien van het bestemmingsplan dat een bedrijventerrein in de polder mogelijk maakt. Volgens de poldervrienden heeft de provincie de rechters een rad voor ogen gedraaid over de draagkracht van de Lammebrug, die een cruciale rol speelde in het plan.

Centraal in het verzoek van de VVO staat opnieuw de vraag of de Lammebrug een vierde rijstrook kan dragen. Die rijstrook was van belang voor de vraag of in de Oostvlietpolder een bedrijventerrein kon worden aangelegd. Tijdens rechtszittingen verklaarde de provincie, dat het onder meer mogelijk was.

Uit een recent opgedoken memo (uit 2005) en een later onderzoek naar de onderhoudsnoodzaak van de Lammebrug (2007), blijkt dat die bewering niet waar is. De VVO schat in dat als de provincie de RvS wel volledig had ge´nformeerd, de conclusie zou zijn geweest dat het bestemmingsplan niet uitvoerbaar was en de uitspraak dus anders was uitgevallen.

 

Terug naar

Terug naar