Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Provincie accepteert bruguitleg

‘Geen leugen, wel inconsequent’

DOOR BINNERT GLASTRA
LEIDEN - De provincie heeft tijdens rechtszaken over een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder niet gelogen over de draagkracht van de Lammebrug bij Leiden zoals deze krant onlangs vermeldde. Dat zei gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) gisteren tijdens een spoeddebat over de kwestie. Volgens Van Dijk weet de provincie nog steeds niet of de brug sterk genoeg is voor een vierde rijstrook.

Het spoeddebat verliep onbevredigend voor aanvragers D66 en SP. Afgezien van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en SP steunde geen van de partijen in provinciale staten het verzoek om eerder achtergehouden informatie alsnog aan de Raad van State (RvS) te sturen. Dat zou, zo stelde statenlid Martin Loose (PvdA), er namelijk feitelijk op neerkomen dat de provincie de Raad van State zou verzoeken de uitspraak over de Oostvlietpolder te herzien.

Die achtergehouden informatie betreft met name het provinciale memo dat deze krant onlangs in handen kreeg. Daaruit blijkt, dat de Lammebrug lang niet sterk genoeg is om een vierde rijstrook met bijbehorend verkeer te dragen. Tijdens de RvS-zitting over een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder was het al dan niet kunnen aanleggen van die rijstrook een essentieel onderdeel. De provincie repte tegenover de RvS met geen woord over dat memo en verkondigde dat de brug sterk genoeg is. Volgens deze krant een leugen.

Gisteren legde Van Dijk uit hoe het volgens hem in elkaar steekt. Allereerst gaat het volgens hem om een intern memo dat niet van belang was voor de afwegingen van de RvS. Ten tweede stelt hij dat de ambtenaar in het memo de mogelijkheid van een vierde rijbaan op de noordzijde van de brug onderzocht, terwijl de provincie die rijstrook bij latere rechtszittingen op de zuidzijde wilde leggen. En daarnaar, zo betoogde Van Dijk, is tot op de dag van vandaag geen onderzoek gedaan. Hij gaf er geen verklaring voor - de debataanvragers informeerden er na Van Dijks uitvoerige uitleg niet meer naar - hoe het kan dat de provincie volgens die lezing dus zonder onderzoek aan de Raad van State kon vertellen dat de brug sterk genoeg is. Voor provinciale staten was het voldoende. Ook een motie om dan nu alsnog dat onderzoek naar de brug te doen alvorens met de aanleg van een bedrijventerrein te beginnen, haalde het niet. Wel waren diverse partijen het ermee eens dat de handelwijze de schijn van een onbetrouwbare overheid in de hand had gewerkt. "Leugens vinden we niet aangetoond, wel inconsequenties", aldus Willy de Zoete van collegepartij ChristenUnie-SGP.

Nu ook spoeddebat Leiden
De Leidse fracties van SP, ChristenUnie en D66 hebben nog gistermiddag een spoeddebat aangevraagd over de Oostvlietpolder. Zij zijn bezorgd over de uitspraken van gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) in het provinciale spoeddebat. De Leidse partijen vrezen dat de provincie het geplande bedrijventerrein in de Oostvlietpolder naar het zuiden wil opschuiven. Tot die conclusie komen zij, doordat Van Dijk stellig aangeeft dat de Rijnlandroute en niet de Europaweg de belangrijkste ontsluitingsweg zal zijn voor het bedrijventerrein. "Men wil het bedrijventerrein kennelijk verplaatsen tot midden in het weidevogelreservaat. Dit betekent schending van een rijksbufferzone en een verdere aantasting van het bestaande groene gebied tussen Leiden en Den Haag. Dit kan Leiden toch niet willen", zegt Christen Unie-fractievoorzitter Guido Terpstra. Verzoeken tot een spoeddebat worden normaal gesproken gesteund door alle andere partijen en vinden dan de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering plaats. Dat is in Leiden op 10 maart.

 

Terug naar

Terug naar