Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Uit :

Meepraten over verkeer

VOORSCHOTEN - Op woensdag 25 februari organiseert de gemeente een informatieavond over de Voorschotense verkeersvisie. De bijeenkomst vindt plaats in het Cultureel Centrum in aanwezigheid van wethouder Hans Horlings. De gemeente licht de uitgangspunten van de verkeersvisie toe. Bewoners zijn van harte uitgenodigd om hierover hun mening te geven.

Ook kunnen zij tips en suggesties geven over hoe straks de uitvoering moet zijn. Deze suggesties worden meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer, dat op de visie volgt. De Verkeersvisie die wordt besproken, is een eerste concept versie en ligt momenteel ter inzage in het gemeentehuis. Hierin staat het begrip duurzaam centraal. Dat wil zeggen: duurzaam veilig, met respect voor de leefomgeving en bruikbaar voor langere tijd. De nadruk ligt met name op de voetganger, fietser en het openbaar vervoer. Extra aandacht is er voor verkeersdeelnemers als (school)kinderen, senioren en mensen met een mobiliteitsbeperking. In de Verkeersvisie staan geen concrete maatregelen en projecten. Die komen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer, dat volgt op de Verkeersvisie. Uitgangspunt bij de uitvoering is dat verkeersmaatregelen zoveel mogelijk worden gecombineerd met andere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van de riolering in sommige wijken. Na de inspraakperiode tot 11 maart worden alle ingediende zienswijzen door de gemeente verzameld en beantwoord. Vervolgens worden de Verkeersvisie, eventueel aangepast op basis van de zienswijzen, en het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer in juni 2009 in de gemeenteraad besproken.

De informatieavond vindt plaats in het Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4 op woensdag 25 februari 2009. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.15 uur. Zij kunnen zich aanmelden via e-mail bij de heer T. Looye: tdplooye@voorschoten.nl of per telefoon: (071) 560 07 74.
 

Terug naar

Terug naar