Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Spoeddebat brugleugen Oostvlietpolder-zaak

VAN ONZE VERSLAGGEVER BINNERT GLASTRA
LEIDEN - De statenfracties van D66 en de SP hebben een spoeddebat aangevraagd over de kwestie-Oostvlietpolder. Zij nemen geen genoegen met de antwoorden die Gedeputeerde Staten (GS) geven op vragen over het provinciaal handelen in rechtszaken over de Leidse polder. Het debat heeft waarschijnlijk komende woensdag plaats.

GS hebben zich keurig gehouden aan de eis van de SP om binnen een week antwoord te geven. "Helaas heeft dat kennelijk invloed gehad op de kwaliteit van de antwoorden", verzucht D66'er Geert Jan Wenneker. "Ze zijn nietszeggend", zegt SP'er Erik Maassen.

Kern van de zaak is een memo dat deze krant vorige week openbaarde. Daaruit blijkt dat de provincie wist dat de Lammebrug geen vierde rijstrook kan dragen  - belangrijk voor een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder -, maar dat voor de Raad van State verzweeg.

GS zien het memo, zo antwoorden zij, als een niet ter zake doend document. Ook stellen zij, dat het er hoe dan ook niet meer toe doet. "De inzet van de provincie is er op gericht de verkeersproblematiek ter plaatse op te lossen met de aanleg van de Rijnlandroute', schrijven zij. Dit tot ontsteltenis van Hans Pieters van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO). "Wij mochten de Rijnlandroute nooit bij het plan betrekken. Al die keren dat wij de weg ter sprake brachten, zei de provincie dat die niet aan de orde was." Volgens Maassen en Wenneker is het bovendien kolder de Rijnlandroute op te voeren. "Wanneer het deel vanaf de Voorschoterweg naar de A4 ondertunneld of verdiept wordt, is ontsluiting van een bedrijventerrein nauwelijks mogelijk", aldus Wenneker. "Bovendien blijkt uit de meeste onderzoeken die de provincie zelf heeft gedaan naar de effecten van de Rijnlandroute, dat die juist leidt tot éxtra verkeer op de Europaweg", zegt Maassen.

Voor Leiden doet de Rijnlandroute er ook niet toe. De Leidse collegepartijen hebben de toekomst van de Oostvlietpolder gekoppeld aan de uitspraak van de Raad van State. Mocht de kwestie rond het memo er toe leiden dat de Raad van State haar uitspraak herziet en het bedrijventerrein nog niet toestaat, dan zou de polder volgens die afspraak groen moeten blijven.

 

Terug naar

Terug naar